• gisplay.pl

Powiat Wrocławski: Nowe e-usługi już dostępne

Powiat wrocławski zakończył prace związane z utworzeniem zbiorów danych baz BDOT500, GESUT, uzupełnieniem bazy EGiB oraz uruchomieniem pięciu e-usług umożliwiających zamówienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego - wroSIP

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego - wroSIP

Zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi zbiorami danych BDOT500, GESUT i EGiB umożliwiło udostępnienie e-usług na 5 poziomie dojrzałości tj. realizacji wniosków w sposób w pełni automatyczny i zindywidualizowany, z możliwością wykonania płatności elektronicznych. Pracę wykonała firma Geomatyka-Kraków w ramach projektu pn. ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt pozwolił na podniesienie jakości świadczonych e-usług w Powiecie Wrocławskim w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, wyeliminowanie konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w urzędzie oraz na skrócenie czasu i zautomatyzowanie procesu pozyskania materiałów PZGiK poza godzinami pracy urzędu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w ramach projektu utworzono zbiory danych baz poprzez digitalizację mapy zasadniczej (przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową) oraz uzupełniono bazy EGIB 7 gmin Powiatu Wrocławskiego – Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser