• gisplay.pl

Porozumienie GGK ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich (SGP), w którym wyrażono wolę i gotowość dalszej współpracy na rzecz rozwoju geodezji i kartografii w Polsce.

Porozumienie GGK ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka zawiera porozumienie ze SGP reprezentowanym przez Prezesa SGP dr. hab. inż. Janusza Walo, prof. PW oraz Sekretarz Generalną Barbarę Kosińską (Fot. GUGiK)

Porozumienie, które zawarto 18 października 2023 r. dotyczy współpracy między innymi w zakresie:

  • rozwoju geodezji i kartografii w Polsce, a w szczególności wykorzystania w pracach geodezyjnych oraz w działalności organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej najnowszych osiągnięć naukowo – technicznych i technologicznych;
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych geodetów i kartografów;
  • ochrony i budowania renomy zawodu geodety oraz integracji środowiska zawodowego geodetów i kartografów;
  • rozwoju współpracy z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi oraz organami i urzędami innych krajów;
  • upowszechniania informacji naukowo – technicznej dotyczącej geodezji i kartografii.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser