• gisplay.pl

Powiat miechowski udostępnia geodezyjne e-usługi

Zakończyła się trwająca w latach 2017- 2023 realizacja projektu pn. ,,E-Usługi w informacji przestrzennej powiatu miechowskiego”.

Geoportal Powiatu Miechowskiego (fot. http://miechow.geoportal2.pl/)

Geoportal Powiatu Miechowskiego (fot. miechow.geoportal2.pl)

W wyniku realizacji projektu przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki-miasto, Książ Wielki- obszar wiejski, Miechów - obszar wiejski, Słaboszów, obrębu Racławice oraz aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki Racławice (z wyłączeniem obrębu Racławice). Przetworzono archiwalne zdjęcia lotnicze do ortofotomapy, założono bazy danych BDOT500 i GESUT dla jednostek: Charsznica, Gołcza, Miechów - miasto oraz Miechów - obszar wiejski, dostosowano dane osnowy geodezyjnej do modelu pojęciowego, zgodnego z aktualnym rozporządzeniem w sprawie osnów geodezyjnych, zakupiono nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie.

Uruchomiono także portal e-usług informacji przestrzennej powiatu miechowskiego, dostępny dla każdego zainteresowanego pod adresem https//miechow.geoportal2.pl/. Oferuje osobom prywatnym, wykonawcom prac geodezyjnych, rzeczoznawcom majątkowym, komornikom, projektantom czy inwestorom dostęp do modułów, pozwalających przeglądać i zamawiać udostępniane materiały bez konieczności wizyty w urzędzie. Od czerwca 2019 roku funkcjonuje nowy serwis internetowy Powiatu Miechowskiego zbudowany w oparciu o budowę strony dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Miechowie w ramach w/w projektu.

Projekt powstał ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jego całkowity koszt wyniósł 6 386 764,13 zł.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser