• gisplay.pl

Geodetka wiceministrem nauki

Prof. Maria Mrówczyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Prezes Oddziału SGP w Zielonej Górze, z dniem 18 grudnia została powołana na stanowisko wiceministra tworzonego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rządzie Donalda Tuska.

Prof. Maria Mrówczyńska (fot. SGP)

Maria Mrówczyńska w 1999 roku ukończyła Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kierunek geodezja i kartografia. W 2006 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej obroniła rozprawę doktorską, a w 2013, również na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, na podstawie rozprawy habilitacyjnej stanowiącej zwarty cykl publikacji oraz oceny dorobku naukowego, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Na kadencję 2020-2024 została wybrana na członka Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, jest członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Brała udział w licznych konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych oraz jest członkiem komitetów naukowych tych konferencji. Pełni funkcję przewodniczącej jury ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej organizowanej cyklicznie dla uczniów techników geodezyjnych. Jest odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Źródło: SGP

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser