• gisplay.pl

Aktualizacja programów C-GEO i C-GML

Firma Softline w ostatniej w 2023 roku aktualizacji C-GEO i C-GML udostępniła kolejny pakiet nowych, przydatnych rozwiązań związanych z aktualizacją mapy zasadniczej. Nowe funkcje uzyskała też wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS.

 Zmiany w C-GEO:

  1. Do importu danych mapy zasadniczej z GML 2021 wprowadzono automatyczne pobieranie z usług sieciowych WFS punktów osnowy wszystkich klas z obszaru obejmującego importowane dane. Umożliwia to umieszczenie na mapie punktów osnowy, które są treścią mapy zasadniczej (BDSOG, PRPOG). Punkty te nie wchodzą w zakres danych przekazywanych w formacie GML, udostępniane są przez powiatowe usługi sieciowe WMS/WFS. Poza położeniem i rodzajem punktu (symbol kartograficzny), pobierane są także jego atrybuty (identyfikatory, błędy położenia, informacje o stanie punktu, linki do opisów topograficznych, itd.). Aby dane te mogły być pobrane, niezbędne jest podanie TERYT w danych projektu przed importem GML. Pobranie punktów osnowy możliwe jest także w dowolnym momencie podczas pracy na mapie, służy do tego nowa ikonka w pasku usług sieciowych.

  2. W menu Mapa i w nowej ikonce na pasku Narzędzia, dodano funkcję generującą "Mapę porównania z terenem" dla mapy zasadniczej utworzonej z pliku GML'2021. W wyniku powstają oddzielne warstwy z nowymi, zmodyfikowanymi i usuniętymi obiektami w kolorze czerwonym zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie standardów. Wszystkie usunięte obiekty oraz odcinki obiektów, które uległy modyfikacji są oznaczone liniami przekreślenia. Oznaczenia te mogą być pokazane na aktualnej mapie, lub na innej, utworzonej w tym celu z pliku GML z ODGiK. To drugie rozwiązanie jest obecnie sugerowane ze względu na widoczny podgląd usuniętych w trakcie aktualizacji wypełnień skarp i etykiet. W kolejnych aktualizacjach C-GEO zostanie dodany podgląd tych usuniętych elementów na bieżącej mapie zasadniczej, wówczas wygodniej będzie umieszczać mapę porównania z terenem bezpośrednio na aktualizowanej mapie. Funkcję generowania mapy porównania z terenem w C-GEO należy traktować jako wsparcie tworzenia tego opracowania, ze względu na możliwą konieczność "ręcznej" jej redakcji:

  3. Użytkownicy instrumentów pomiarowych Leica, posiadający moduł Leica XML w C-GEO, mogą od tej aktualizacji importować jak dotychczas swoje zarejestrowane dane do C-GEO, a w wyniku końcowym uzyskają obiekty mapy zasadniczej zgodne z aktualnymi przepisami (‘2021), bez konieczności ich odrębnej konwersji z modelu 2015.
  4. W module EGiB dodano między innymi nowe raporty związane z badaniem ksiąg wieczystych, protokół przyjęcia granic z opisem granic generowanym automatycznie, w raportach WZDE dla budynków dodano wariant przedstawiający tylko zmienione wartości atrybutów.
  5. W analizie granic na mapie dodano wariant analizy ograniczonej tylko do odcinków granic znajdujących się w całości wewnątrz bufora, przydatny np. przy MDCP.

Z końcem roku udostępnione zostały także aktualizacje programów C-GML i GeoOrganizer. Nowe funkcje uzyskała też wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS: możliwość importu plików GML o rozmiarze ponad 500MB, eksport do DXF z zachowaniem stylizacji mapy zasadniczej, eksport do GPKG, nowe raporty z danych EGiB i inne.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser