Powiat aleksandrowski podpisał umowę na modernizację zasobu

Powiat AleksandrowskiZarząd Powiatu Aleksandrowskiego podpisał umowę z firmą GEOBID Sp. z o.o. na utworzenie baz danych (BDOT500, GESUT) oraz digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z harmonizacją zbiorów danych. Wartość zamówienia opiewa na kwotę 2,03 mln zł.

Umowę w dniu 12 grudnia 2018 r. podpisali: Starosta Aleksandrowski Lidia Zwierzchowska i Wicestarosta Adam Potaczek w imieniu Zarządu Powiatu oraz Krzysztof Borys - prezes Geobid Sp. z o.o..

Zamówienie obejmuje wszystkie 9 jednostek ewidencyjnych (gmin) powiatu aleksandrowskiego i realizowane będzie w ramach wartego 135 mln zł projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie jest dofinansowywane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.W ramach infostrady prace geodezyjne realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z 19 powiatami oraz 4 miastami na prawach powiatu.

Oprócz modernizacji powiatowych zasobów geodezyjnych celem projektu jest również pozyskanie do wspólnych celów tzw. ortofotomapy, czyli fotograficznej, szczegółowej mapy dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, wykonanej z samolotu.

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018