Spotkanie służby geodezyjnej. Poznaliśmy „Liderów informatyzacji”

Ponad 900 Geodetów Województw, Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników spotkało się na wideokonferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Spotkanie służby geodezyjnej. Poznaliśmy „Liderów informatyzacji”

Spotkanie odbyło się 28 września 2021 r. na zaproszenie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. W pierwszej części przyznano powiatom wyróżnienia „Liderów informatyzacji”:

W kategorii największy procent przyjętych operatów elektronicznych w okresie I-VIII 2021 r.

 • I miejsce i statuetkę zdobyło miasto Łomża (woj. podlaskie) – 98,69%
 • II miejsce powiat strzeliński (woj. dolnośląskie) – 98,17%
 • III miejsce powiat bieruńsko-lędziński (woj. śląskie) – 97,71%

W kategorii największa liczba przyjętych operatów elektronicznych w okresie I-VIII 2021 r.

 • I miejsce i statuetkę zdobył powiat kartuski (woj. pomorskie) – 7570
 • II miejsce powiat krakowski (woj. małopolskie) – 5966
 • III miejsce powiat poznański (woj. wielkopolskie) - 5684

Podczas spotkania omawiano aktualne kierunki działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii m.in w zakresie:

 • obowiązujących od 31 lipca 2021 r. przepisów wykonawczych do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • stanu wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH,
 • wspierania automatyzacji prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wdrażania operatu elektronicznego,
  • informatyzacji prowadzenia narad koordynacyjnych,
  • automatyzacji przyjmowania zawiadomień z ksiąg wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN.

Podczas wideokonferencji przedyskutowano również najczęstsze problemy zgłaszane przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Kongres GIS 2021
28.09-01.10.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018