Rejestr polskich nazw geograficznych świata

Zespół GUGiK opracował pierwszą wersję bazy PRNG w części dotyczącej polskojęzycznych nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami obowiązującego od 26 lutego 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych.

Rejestr polskich nazw geograficznych świata

Rejestr polskich nazw geograficznych świata (fot. prng.geoportal.gov.pl)

„Rejestr polskich nazw geograficznych świata” został opracowany na podstawie „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata” oraz uchwał Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działającej przy Głównym Geodecie Kraju.

Rejestr obejmuje nazwy obiektów geograficznych, dla których zalecane jest stosowanie polskich nazw. W rejestrze uwzględniono nazwy obiektów ze wszystkich kontynentów, a także nazwy obiektów podmorskich.

„Rejestr polskich nazw geograficznych świata” jest dostępny w postaci usługi WMS oraz w postaci plików do pobrania w formatach: GML, SHP, XLSX. Pliki można pobrać bezpłatnie do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania - Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych.

rys1. ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu ze stromy www.geoportal.gov.pl z listą warstw i identyfikacją watstw wraz z listą wyeksportowanych plików z bazy PRNG do pobrania.

Jednocześnie Główny Urząd Geodezji i Kartografii uruchomił specjalny portal mapowy https://prng.geoportal.gov.pl, w którym można przeglądać polskie nazw geograficzne świata na tle danych przestrzennych. Jak informuje GUGiK, kolejne aktualizacje rejestru polskich nazw geograficznych świata będą udostępniane na bieżąco.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018