GUGiK ponownie ogłasza konkurs na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w PDF

Główny Geodeta Kraju ponownie ogłosił konkurs na aplikację wspomagającą starostwa powiatowe w przetworzeniu operatów geodezyjnych w wersji elektronicznej do pliku PDF.

gugik konkurs dokumenty pdf

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 r. konkursu złożonych zostało sześć prac konkursowych. Niestety żadna z nich nie spełniła wymagania formalne i minimalne wymagania funkcjonalne, dlatego GUGiK  unieważnił postępowanie. Z uwagi na uzasadnioną potrzebę opracowania oprogramowania Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawiadamia o ponownym ogłoszeniu Konkursu.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest możliwe do 17 lutego 2022 r. (godz.12:00). Natomiast prace konkursowe należy składać do 14 marca 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Na przedmiot pracy konkursowej składa się aplikacja desktopowa, kody źródłowe aplikacji oraz jej niezbędnych komponentów, instrukcje kompilacji i konfiguracji.

Konkursowa aplikacja powinna zawierać:

  1. Konfigurowalne łączenie wielu dokumentów PDF, w jeden wynikowy plik PDF.
  2. Możliwość dodania okładki do dokumentu wynikowego zawierającej konfigurowalną treść z możliwością dodania kodu kreskowego określającego identyfikację dokumentu.
  3. Konfigurowalną możliwość zmiany rozdzielczości plików wejściowych.
  4. Graficzny interfejs użytkownika (GUI) pozwalający na konfiguracje wszystkich funkcjonalności w tym wskazanie lokalizacji plików do przetworzenia i  plików wynikowych.
  5. Możliwość wywołania i konfiguracji procesu przetwarzania z poziomu wiersza poleceń systemu operacyjnego.

Dodatkowe funkcjonalności wykraczające poza minimalne wymagania aplikacji będą dodatkowo punktowane.

Konkurs przewiduje możliwość wyłonienia dwóch najlepszych prac, które odpowiednio zostaną nagrodzone kwotami 60 000 zł netto za 1 miejsce Konkursu oraz 40 000 zł netto za 2 miejsce Konkursu. W przypadku niewyłonienia 2 miejsca Konkursu, praca zwycięska otrzyma nagrodę w wysokości 80 000 zł netto.

Więcej informacji na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018