Nowa EWMAPA 14 już wkrótce gotowa

Firma Geobid poinformowała o dobiegających końca pracach nad nową – 14. wersją programu EWMAPA, który wymagał największych zmian w celu dostosowana do nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

EWMAPA 14

Zgodnie z nowymi przepisami zupełnie zmieniona została klasyfikacja obiektów baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, ich atrybuty opisowe oraz symbolika. Wszystkie te zmiany wymusiły opracowanie nowej struktury bazy danych, modyfikację narzędzi wykorzystywanych do jej prowadzenia oraz opracowanie mechanizmów konwersji danych utworzonych zgodnie z wcześniejszymi przepisami. Zakres wprowadzonych zmian ma olbrzymi wpływ na bieżące funkcjonowanie ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, szczególnie w zakresie wymiany danych z wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych.

Jak informuje firma Geobid, samo zainstalowanie nowej wersji programu nie będzie się wiązało z automatyczną pełną konwersją bazy danych i koniecznością pracy na nowych strukturach baz. Wszystkie formaty wymiany danych będą działały tak jak do tej pory. Każdy użytkownik może zaplanować moment, w którym wykona konwersję bazy danych i rozpocznie pracę na nowych strukturach baz. Jest to bardzo ważna decyzja, ponieważ od tego momentu wszystkie pliki modyfikujące będą musiały być zgodne ze schematami baz danych dołączonymi do nowych rozporządzeń. Do nowych struktur baz nie będzie można zaimportować plików wygenerowanych z bazy w starych strukturach. Wszystkie pliki generowane z baz danych BDOT500 i GESUT po konwersji będą już zgodne z obowiązującymi przepisami. Wyjątkiem jest baza EGiB, którą wykorzystuje wiele systemów informatycznych, między innymi w gminach. Dlatego postanowiono utrzymać możliwość generowania plików GML zgodnych z poprzednim schematem aplikacyjnym nawet po wykonaniu pełnej konwersji danych.

Lista niektórych zmian w programie EWMAPA 14:

  • Nowa struktura baz danych BDOT500, GESUT i EGiB;
  • Nowe menu aktywności służących do modyfikacji baz danych w nowych strukturach;
  • Nowe bibliotek linii, symboli i wypełnień zgodne z katalogiem znaków dołączonym do rozporządzania w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej;
  • Możliwość różnicowej wymiany danych z wykonawcami prac w formacie tekstowym programu EWMAPA oraz w formacie GML zgodnym ze schematami aplikacyjnymi baz wynikającymi z nowych rozporządzeń;
  • Konwersja baz danych BDOT500 oraz GESUT do struktur baz wynikających z nowych rozporządzeń;
  • Możliwość dodawania tematycznych katalogów z danymi w Konfiguracji baz;
  • Dostosowanie kontroli i analiz do uwarunkowań wynikających z nowych rozporządzeń;
  • Utworzenie nowego kompilatora linii symboli i generatorów.

Źródło: Geobid

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018