Globema dopuszczona do konkursu GUGiK na opracowanie narzędzi do generalizacji BDOT10k

Firma Globema Sp. z o.o. została dopuszczona do udziału w ogłoszonym 25 stycznia br. przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na „Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k do map topograficznych w skali 1:50 000”.

Globema dopuszczona do konkursu GUGiK na opracowanie narzędzi do generalizacji BDOT10k

Globema została dopuszczona do konkursu w wyniku pozytywnej weryfikacji spełnienia niezbędnych wymagań - poinformował GUGiK. Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie było  możliwe do 22 lutego 2022 r. Natomiast termin na składanie prac konkursowych upływa 31 maja 2022 r. (godz. 12:00).

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę w wysokości 80 000,00 zł netto.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018