O finansowaniu i organizacji służby geodezyjnej na posiedzeniu PRGiK

Finansowanie i organizacja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej to główny temat pierwszego w tym roku posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, które odbyło się w formie wideokonferencji w dniu 17 marca 2022 r.

Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, w której wykazał, że kluczowe przychody Służby Geodezyjnej i Kartograficznej pochodzą z udostępniania materiałów zasobu. Główny Geodeta Kraju podkreślił, że informatyzacja geodezji przyczyniła się do usprawnienia pracy administracji, ale niestety mało osób chce pracować w urzędach.

Następnie Geodeta Województwa Wielkopolskiego Hanna Mierzwiak przedstawiła prezentację, w której skupiła się na zagadnieniu związanym z organizacją Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Wskazała propozycje zmian w ustawie dotyczące geodety powiatowego.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Łódzkiego Wojciech Dyakowski zwrócił uwagę m. in. na problemy kadrowe, z którymi borykają się urzędy na różnych szczeblach.

Natomiast Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Pomorskiego Andrzej Żylis wskazując potrzebę przebudowy Służby GiK przedstawił koncepcję jej nowej organizacji, sygnalizując jednocześnie opór administracji przed nowymi rozwiązaniami.

Przedstawiciel Lokalnego Stowarzyszenia Geodezyjnego Krzysztof Szczepanik w swoim wystąpieniu postulował zmianę nazwy administracji geodezyjnej np. na Urząd Katastralny.

W dalszej części posiedzenia przyjęto plan pracy PRGiK na 2022 r., który przedstawia się następująco:

  1. Finansowanie i organizacja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
  2. Odpowiedzialność geodetów uprawnionych i wykonawców prac geodezyjnych w zawiązku z wykonywanymi pracami, oraz rola organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
  3. Wnioski z przeprowadzonych prac legislacyjnych w zakresie gik na przyszłe działania związane z usprawnieniami jej funkcjonowania.
  4. Możliwości uczestnictwa branży geodezyjnej i kartograficznej w rozwoju sektora kosmicznego w Polsce oraz współpraca geodezji cywilnej i wojskowej.

Kolejne obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano na 30 czerwca 2022 r., podczas których będzie poruszany temat: „Odpowiedzialność geodetów uprawnionych i wykonawców prac geodezyjnych w zawiązku z wykonywanymi pracami, oraz rola organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego”.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018