• gisplay.pl

Wiemy jaki model quasi-geoidy obowiązuje dla Polski

Nowy model quasi‑geoidy PL-geoid2021, opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju w 2021 roku, zostaje wprowadzony jako obowiązujący model quasi-geoidy dla obszaru Polski - poinformował GUGiK.

model PL geoid2021

Model wprowadzono na podstawie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Autorem modelu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który wygrał konkurs na jego opracowanie. Jak informuje GUGiK, w trakcie trwających do 31 marca 2022 r. trzymiesięcznych publicznych konsultacji nie wpłynęły żadne negatywne uwagi do nowego modelu.

Nowy model wraz z opisem technicznym został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, pod nazwą: „model obowiązującej quasi-geoidy PL-geoid2021 w układzie PL-EVRF2007-NH”.

Model quasi-geoidy stosuje się do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH. Wykonawcom prac geodezyjnych wykonujących pomiary wysokościowe za pomocą technik GNSS, powinni zaktualizować model quasi-geoidy w swoich odbiornikach i w wykorzystywanym oprogramowaniu.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser