• gisplay.pl

Wiemy jaki model quasi-geoidy obowiązuje dla Polski

Nowy model quasi‑geoidy PL-geoid2021, opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju w 2021 roku, zostaje wprowadzony jako obowiązujący model quasi-geoidy dla obszaru Polski - poinformował GUGiK.

model PL geoid2021

Model wprowadzono na podstawie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Autorem modelu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który wygrał konkurs na jego opracowanie. Jak informuje GUGiK, w trakcie trwających do 31 marca 2022 r. trzymiesięcznych publicznych konsultacji nie wpłynęły żadne negatywne uwagi do nowego modelu.

Nowy model wraz z opisem technicznym został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, pod nazwą: „model obowiązującej quasi-geoidy PL-geoid2021 w układzie PL-EVRF2007-NH”.

Model quasi-geoidy stosuje się do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH. Wykonawcom prac geodezyjnych wykonujących pomiary wysokościowe za pomocą technik GNSS, powinni zaktualizować model quasi-geoidy w swoich odbiornikach i w wykorzystywanym oprogramowaniu.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018