• gisplay.pl

Studenci z Polski pod okiem Stowarzyszenia OSM Polska mapują półwysep w Chorwacji

Dzięki współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska (OSMP) studenci z Krakowa biorą udział w projekcie aktualizacji map półwyspu Peljesac w Chorwacji.

Półwysep Peljesac w Chorwacji (fot. Anna Górska)

Półwysep Peljesac w Chorwacji (fot. Anna Górska)

W ramach Poligonu Kartograficznego Peljesac grupa studentów pod opieką dr Paweł Strusia oraz dr Krzysztof Wiedermanna z Pracowni Badań Geoinformacyjnych UP w Krakowie zapozna się z nowoczesnymi metodami pozyskiwania danych w terenie oraz ich digitalizacji.

Z ramienia społeczności edytorów OpenStreetMap w wydarzeniu udział biorą Włodzimierz Bartczak wiceprezes OSMP oraz Przemysław Boszczar członek OSMP i jeden z najbardziej aktywnych edytorów. W ramach zajęć zapoznają oni studentów z modelem danych OpenStreetMap narzędziami do edycji danych i zasadami wprowadzania danych.

W ramach projektu studenci będą zbierać dane w terenie dane infrastruktury turystycznej w tym obiektów noclegowych, restauracji oraz znajdujących się w okolicy winnic. Zdalnie analizować dostępna ortofotomapę i na jej podstawie aktualizować dane zagospodarowania terenu, ciągi komunikacyjne oraz budynki.

Studenci aktualizują mapę półwyspu Peljesac w Chorwacji (fot. Anna Górska)

Studenci aktualizują mapę półwyspu Peljesac w Chorwacji (fot. Anna Górska)

Dane te posłużą do przygotowania szczegółowej mapy turystycznej półwyspu (na potrzeby lokalnej społeczności, izby turystycznej, przedsiębiorców, turystów), a później do przygotowania map tematycznych do testowania różnych metod analiz przestrzennych i prowadzenia badań georóżnorodności półwyspu Peljesac, kontroli zagospodarowania terenu itp. Dane zostaną włączone do zasobów OpenStreetMap.

 

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018