• gisplay.pl

Współpraca GUGiK z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

W dniu 16 stycznia 2023 r. p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka podpisała porozumienie o wzajemnej współpracy z dyrektorem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego profesorem Wiesławem Oleszkiem.

Mapa glebowo – rolnicza (Fot. RSIP)

Przedmiotem współpracy będzie w szczególności:

  • wymiana wiedzy i doświadczeń,
  • inwentaryzacja opracowanych dotychczas map glebowo-rolniczych w skali kraju przez służbę geodezyjną i kartograficzną na poziomie powiatowym i wojewódzkim oraz inne instytucje,
  • stworzenie modelu pojęciowego bazy danych wraz ze schematem aplikacyjnym GML w celu opracowania jednorodnych w skali kraju map glebowo-rolniczych w postaci wektorowej.
  • opracowanie wytycznych technicznych realizacji map glebowo-rolniczych.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018