• gisplay.pl

Współpraca GUGiK z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

W dniu 16 stycznia 2023 r. p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka podpisała porozumienie o wzajemnej współpracy z dyrektorem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego profesorem Wiesławem Oleszkiem.

Mapa glebowo – rolnicza (Fot. RSIP)

Przedmiotem współpracy będzie w szczególności:

  • wymiana wiedzy i doświadczeń,
  • inwentaryzacja opracowanych dotychczas map glebowo-rolniczych w skali kraju przez służbę geodezyjną i kartograficzną na poziomie powiatowym i wojewódzkim oraz inne instytucje,
  • stworzenie modelu pojęciowego bazy danych wraz ze schematem aplikacyjnym GML w celu opracowania jednorodnych w skali kraju map glebowo-rolniczych w postaci wektorowej.
  • opracowanie wytycznych technicznych realizacji map glebowo-rolniczych.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2022
12 grudnia 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018