• gisplay.pl

Współpraca GUGiK z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

W dniu 16 stycznia 2023 r. p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka podpisała porozumienie o wzajemnej współpracy z dyrektorem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego profesorem Wiesławem Oleszkiem.

Mapa glebowo – rolnicza (Fot. RSIP)

Przedmiotem współpracy będzie w szczególności:

  • wymiana wiedzy i doświadczeń,
  • inwentaryzacja opracowanych dotychczas map glebowo-rolniczych w skali kraju przez służbę geodezyjną i kartograficzną na poziomie powiatowym i wojewódzkim oraz inne instytucje,
  • stworzenie modelu pojęciowego bazy danych wraz ze schematem aplikacyjnym GML w celu opracowania jednorodnych w skali kraju map glebowo-rolniczych w postaci wektorowej.
  • opracowanie wytycznych technicznych realizacji map glebowo-rolniczych.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser