• gisplay.pl

Nowa ortofotomapa, zdjęcia ukośne i model 3D Gdańska

Ortofotomapa, fotoplany ukośne, skaning laserowy oraz model Gdańska 3D - wszystkie te produkty opracowane na podstawie danych zebranych wiosną 2022 roku oraz ich wydania archiwalne dostępne są w jednej aplikacji na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Gdańsk na zdjęciach ukośnych (fot. obliview.brg.gda.pl)

Gdańsk na zdjęciach ukośnych (fot. obliview.brg.gda.pl)

Dane pozyskała firma MGGP Aero na przełomie kwietnia i maja 2022. Samolot, wyposażony w zintegrowany system pięciu kamer, wykonał blisko 143 tys. zdjęć pionowych oraz czterech kompletów ukośnych, dla każdego kierunku osobno. Ponadto na pokładzie zainstalowany był skaner laserowy, który równocześnie ze zdjęciami pozyskał dane 3D w postaci chmury punktów. Pułap, z jakiego były pozyskiwane dane, wynosił około 600 m nad oblatywanym w danym momencie terenem. Pół roku zajęła wykonawcy analiza i obróbka zgromadzonego materiału. Teraz dane dostępne są już w zintegrowanej aplikacji na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska, gdzie w jednym miejscu zobaczymy najnowsze i archiwalne: ortofotomapę, zdjęcia ukośne, model 3D i skaning laserowy.

W opcji przeglądania zdjęć ukośnych każdy obiekt można nie tylko obejrzeć z czterech różnych perspektyw, ale także zmierzyć jego wysokość. W przypadku budynku poznać też można powierzchnie poszczególnych elewacji i wyliczyć koszt termomodernizacji, czy malowania.

Jeśli chodzi o potencjał solarny dachu, oznaczono go intuicyjnymi kolorami (od niebieskiego po czerwień), ale można także odczytać wartość tegoż potencjału w kilowatogodzinach na mkw. w ujęciu średniorocznym z dokładnością do wybranej połaci dachu.

W aktualnym wydaniu aplikacji znajdziemy także panoramy 360° wszystkich ulic centrum Gdańska (tzw. street view)

Nowe dane posłuża urbanistom, hydrologom, czy geodetom, przydatne będa także dla mieszkańców.

- Ortofotomapa, zdjęcia ukośne, skaning laserowy i model 3D miasta to źródło precyzyjnych danych, które pozwalają planować rozwój miasta, ale też reagować na bieżące sytuacje związane z jego życiem - mówi Piotr Grzelak zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. - Narzędzia te powstały przede wszystkim na potrzeby Biura Rozwoju Gdańska, ale korzystać z nich będą także inne miejskie jednostki, jak np. Wydział Środowiska, któremu posłużą np. do oceny wartości przyrodniczej terenów, czy identyfikacji nielegalnych wysypisk. Dane wykorzystane zostaną także do tworzenia mapy akustycznej miasta.

Prezydent wskazał także na Gdańskie Wody, które wykorzystują dane do aktualizacji Mapy przeciwpowodziowej miasta i planowania rozwoju systemu zagospodarowania wód opadowych - zbiorników retencyjnych i ogrodów deszczowych.

- Materiał zebrany podczas przelotów nad Gdańskiem wykorzystywany jest też przy analizach zdjęć satelitarnych weryfikujących należne podatki od nieruchomości i pomaga wychwycić samowole budowlane - wylicza Piotr Grzelak.

Kilka ciekawostek o zbieraniu danych do najnowszej ortofotomapy Gdańska i innych narzędzi:

  • dane zebrano w ciągu 5 dni na przełomie kwietnia i maja zeszłego roku;
  • samolot spędził ponad 20 godzin w powietrzu, przelatując nad miastem tzw. “szeregami”, czyli wzdłuż równoległych linii. Było ich ponad 180;
  • wykonano przeszło 28 tys. zdjęć pionowych;
  • oraz ponad 114 tysięcy zdjęć ukośnych dla wszystkich 4 kierunków (północnego, południowego, wschodniego i zachodniego);
  • samochód, który wykonywał zdjęcia do 14 tys. panoram ukazujących centrum Gdańska musiał zarejestrować obraz 80 km ulic. W terenie pokonał prawie dwukrotnie dłuższą trasę.

Źródło: UM Gdańska

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser