• gisplay.pl

POLSA uruchamia serwis z mapami suszy rolniczej

POLSA w porozumieniu z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, który buduje system satelitarnego monitorowania upraw rolnych, przygotowała serwis monitoringowy suszy rolniczej.

Mapa warunków wzrostu upraw (fot. POLSA)

W serwisie udostępniono mapy warunków wzrostu upraw dla roku 2022 oraz mapy oceny redukcji plonów wybranych grup upraw. W opracowaniu map wykorzystano metodykę obliczania wskaźnika identyfikacji satelitarnej suszy rolniczej (DISS) zamieszczoną w Planie Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) opracowanym w 2017 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Mapy przygotowane zostały dla obszaru całego kraju, a także dla każdego województwa, powiatu i gminy osobno. Wygenerowano je i zwizualizowano w formatach rastrowych TIFF oraz JPEG w układzie współrzędnych to PUWG 1992 (EPSG:2180), a najmniejszą jednostką przestrzenną mapy jest piksel o powierzchni 1 km2.

Platforma może stanowić kluczowe źródło danych dla różnych zastosowań. Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Brak optymalnego, zastosowanego w odpowiednim czasie, nawodnienia roślinności, prowadzi do znacznego pogorszenia wegetacji, co skutkuje zmniejszeniem plonów upraw. Dzięki mapom obok stwierdzenia zmniejszenia ilości plonów będzie można skuteczniej oszacować wielkości tych zmian.

Serwis dostępny jest pod linkiem suszarolnicza.polsa.gov.pl. W przyszłości mapy oraz inne powstałe w ramach opracowania produkty zasilą Narodowy System Informacji Satelitarnej.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018