• gisplay.pl

Tereny wypasowe owiec i bacówki na mapie w małopolskim geoportalu

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej wzbogacona została o kompozycję mapową prezentującą zasięg terytorialny wypasu kulturowego owiec. Dodatkowo w kompozycji naniesiono lokalizacje bacówek.

Tereny wypasowe owiec i bacówki na mapie w małopolskim geoportalu

Tereny wypasowe owiec i bacówki w okolicach Zakopanego (fot. miip.geomalopolska.pl)

Mapa prezentuje obszary wypasowe zgłoszone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn.”Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu w 2023 r.”

Wypas kulturowy zwierząt trawożernych to jedna z ekologicznych form czynnej ochrony przyrody, przez zastosowanie ekstensywnych form gospodarowania tradycyjnych dla regionów górskich. Stosowany jest w celu zapobiegania sukcesji terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, chroniąc tym samym ich poziom bioróżnorodności.

Poza aspektem przyrodniczym i krajobrazowym, Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera wypas kulturowy owiec również ze względu na jego znaczenie gospodarcze dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz konieczność podtrzymania wytwarzania produktów zarejestrowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia tj. bryndza podhalańska, oscypek, redykołka oraz jako Chronione Oznaczenie Geograficzne - jagnięcina podhalańska. Zadanie to zatem wpisuje się w działania mające na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, agrarnego, krajobrazowego oraz kulturowego Małopolski jako regionu karpackiego.

Źródło: MIIP

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018