• gisplay.pl

Eurostat udostępnia generator map statystycznych

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) udostępnił na swojej stronie interaktywny generator map do prezentacji danych statystycznych.

Eurostat udostępnia generator map statystycznych

Generator map statystycznych IMAGE (fot. Eurostat)

Interaktywny generator map (IMAGE) to narzędzie, które pozwala użytkownikom prezentować dane statystyczne w kilku predefiniowanych układach map. Można dodać swoje dane lub załadować dane bezpośrednio z bazy danych Eurostatu.

Narzędzie oferuje szeroką gamę opcji. Można na przykład stworzyć mapy UE na poziomie krajowym i regionalnym, uwzględniające wszystkie regiony zamorskie, ale także mapę własnego kraju lub mapę świata. Kolejną interesującą funkcją jest możliwość wyboru formatu mapy w zależności od charakterystyki danych i tego, co chcemy pokazać. Możemy wybrać metodę prezentacji (kartogram, kartodiagram), kolorystykę, czy edytować klasy i legendę. Dane możemy wyświetlić także w formie wykresów i tabel. Stworzoną mapę można pobrać w popularnych rozszerzeniach (png, pdf, svg) oraz wyeksportować do pliku html.

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser