• gisplay.pl

Jak zmieniła się dostępność komunikacji w Lublinie?

Firma GIS-Expert przeanalizowała zmiany dostępności komunikacyjnej w Lublinie na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Strefy dostępności pieszej w Lublinie w 2016 i 2023 roku (fot. GIS-Expert)

Strefy dostępności pieszej w Lublinie w 2016 i 2023 roku (fot. GIS-Expert)

W 2016 r. firma GIS-Expert opracowała analizę dostępności przystanków dla ruch pieszego w Lublinie. Teraz dane historyczne porównała z danymi aktualnymi. Czy sytuacja uległa poprawie, czy pogorszeniu?

W analizie obszar miasta Lublin został podzielony na trzy strefy dostępności pieszej, które określają czas potrzebny na dojście do wybranego przystanku. W pierwszej strefie znajdują się obszary, z których dotrzemy do przystanku w zaledwie 5 minut, w drugiej od 5 do 10 minut, natomiast w trzeciej - powyżej 10 minut

Przedstawiona analiza zmian dostępności komunikacyjnej w Lublinie na przestrzeni ostatnich lat wykazała wzrost liczby przystanków autobusowych, co poprawiło dostęp do różnych części miasta. Analiza stref dostępności pieszej wykazała, że większość mieszkańców (ponad 63%) ma łatwy dostęp do przystanków w ciągu 5 minut. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, zasięg pierwszej strefy dostępności przystanków (do 5 minut pieszo) powiększył się o około 8%. Obecnie obejmuje ponad 32% obszaru Lublina. W przypadku zasięgu strefy od 5 do 10 minut drogi do przystanku jest to 32,5% osób, natomiast tylko 3,8% mieszkańców Lublina znajduje się w strefie pokonania drogi pieszo w czasie powyżej 10 minut.

Jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniły się poszczególne strefy dostępności przystanków, zobaczycie w aplikacji GIS-Expert.

Do większej dostępności i atrakcyjności komunikacji miejskiej przyczyniła się także zwiększona liczba linii autobusowych na danym przystanku. Najwięcej przystanków obsługiwanych przez minimum 5 linii autobusowych znajduje się w Śródmieściu. Pod tym względem dobrym dostępem do autobusów cieszy się również Czechów Północny oraz Wrotków. Dzielnice, które wyróżniają się najlepszym dostępem przystanków obsługiwanych przez co najmniej 9 linii autobusowych, to Śródmieście, Rury i Czuby Północne.

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser