• gisplay.pl

Nowa cyfrowa przeglądowa mapa geologiczna Polski

PIG-PIB udostępnił w Internecie mapę geologiczną Polski w skali przeglądowej 1:500 000 – powierzchniowej (zakrytej) oraz dwóch map odkrytych – bez utworów czwartorzędu i kenozoiku.

Nowa cyfrowa przeglądowa mapa geologiczna Polski

fot. geologia.pgi.gov.pl

Stworzona w ramach realizacji zadań państwowej służby geologicznej Mapa geologiczna Polski w skali 1:500 000 została opracowana w oparciu o analizę archiwalnych materiałów geologicznych oraz najnowsze wyniki badań kartograficznych. Nad obrazem kartograficznym budowy geologicznej Polski pracowało ponad 80 specjalistów: geologów, kartografów, stratygrafów, geofizyków, tektoników. Wejściowymi danymi były przede wszystkim dane arkuszy Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000, uzupełniane danymi Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 (SMGP) oraz danymi otworowymi, geofizycznymi. 

W przygotowaniu trzech map wykorzystano, po raz pierwszy dla przeglądowej mapy geologicznej Polski, nowe technologie opracowania cyfrowego GIS w postaci nakładanych na siebie trzech następujących pakietów wydzieleń stratygraficznych:

• warstwa utworów czwartorzędu (1,8 mln lat – do dziś),
• warstwa utworów paleogenu i neogenu (65,5–1,8 mln lat),
• warstwa utworów podłoża kenozoiku: neoproterozoik, paleozoik i mezozoik (635–65,5 mln lat).

Jak podkreśla PIG-PIB, tego typu rozwiązanie daje wiele dodatkowych możliwości – pozwala każdemu na wykonanie analiz przestrzennych czy wizualizacji. Użytkownik może tworzyć nowe mapy – na przykład występowania określonych wydzieleń geologicznych, może także wydać polecenie by na mapie zostały wskazane miejsca, gdzie występują konkretne rodzaje skał, skały z danego okresu geologicznego lub znaleźć środowiska czy procesy, które odpowiadały za powstanie wydzieleń geologicznych.

Poza informacją o wydzieleniach i granicach geologicznych mapy zawierają informację o zasięgach zlodowaceń, obszarach podłoża czwartorzędu zaburzonych glacitektonicznie, lokalizacji uskoków, a także większych obiektów antropogenicznych.

Nową edycję mapy przygotowano również z myślą o możliwości dalszego jej wykorzystywania w celu przystępnej prezentacji ogólnej budowy geologicznej całego kraju, a także możliwości jej aktualizacji w miarę pozyskiwania nowych danych. Niezależnie od technologii GIS i cyfrowego udostępniania tej mapy przygotowano wersję do druku, w postaci trzech map z tekstem objaśniającym oraz przekrojami geologicznymi.

Mapa jest dostępna na stronie PIG-PIB w przeglądarce mapowej https://geologia.pgi.gov.pl, gdzie można obejrzeć zarówno interaktywną wersję mapy, jak i pobrać pliki pdf Mapy geologicznej Polski 1:500 000 (A – mapa powierzchni terenu, B – mapa podłoża czwartorzędu i C – mapa podłoża kenozoiku) oraz tekst objaśniający do mapy.

Źródło: PIG-PIB

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser