• gisplay.pl

CENAGIS zostało jednym z centrów testowych DIANA/NATO

Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS), działające na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, otrzymało status Centrum Testowego DIANA/NATO.

CENAGIS stało się formalnie jednym z kilkudziesięciu centrów testowych DIANA/NATO na świecie na mocy podpisanej w sierpniu br. przez Politechnikę Warszawskiej umowy z Akceleratorem Innowacji Obronnych NATO (The Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic - DIANA). Zadaniem DIANA jest poszukiwanie technologii podwójnego zastosowania – zarówno do celów cywilnych, jak i obronnych. NATO zaprasza innowatorów do udziału w akceleracji w wybranym przez nich ośrodku wsparcia innowacji o światowej renomie. Akceleracja ma wesprzeć komercjalizację technologii i przyspieszyć możliwość skorzystania z niej przez armie sojuszu.

CENAGIS to infrastruktura do celów badawczych, która powstała w ramach projektu „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)". Projekt był realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w latach 2018-2023 (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego).

Infrastruktura składa się z dwóch głównych komponentów:

  • zaawansowana infrastruktura informatyczna pozwalająca na prowadzenie analiz geoprzestrzennych oraz obliczeń satelitarnych (typu spatial big data),
  • laboratoria wzorcowania/kalibracji/certyfikacji instrumentów pomiarowych wykorzystywanych w pozyskiwaniu geoinformacji oraz laboratoria testowania aplikacji geoinformacyjnych oraz danych przestrzennych.

Infrastruktura informatyczna umiejscowiona jest w Gmachu Głównym PW (klaster MERCATOR) oraz w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Józefosławiu (klaster ROMER). Laboratoria stacjonarne dostępne są w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Józefosławiu.

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser