• gisplay.pl

Zintegrowane dane geologiczno-górnicze z GZW w serwisie mapowym

W geoportalu PIG-PIB Górnośląskiego Zagłębia Węglowego są już dostępne zintegrowane dane zebrane w ramach blisko czteroletniego zadanie państwowej służby geologicznej (PSG) pn. „Integracja regionalnych danych geologiczno-górniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na potrzeby przestrzennego modelowania zasobów złóż surowców naturalnych”.

Serwis mapowy PIG-PIB Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (fot. PGI-PIB)

Realizacja zadania wynikała z potrzeby zgromadzenia w jednolitym układzie odniesienia zweryfikowanych danych pozyskanych w tym rejonie przez 200 lat w trakcie poszukiwań i intensywnej eksploatacja górniczej węgla kamiennego i innych surowców. Kierownikiem zadania był dr Zbigniew Małolepszy z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu.

W trakcie realizacji projektu zwiększono zasób cyfrowy Centralnej Bazy Danych Geologicznych (baza otworowa) o 33 571 obiektów o łącznym metrażu 3 146,6 km. Do bazy dodano 15 256 otworów z powierzchni, 17 134 otworów dołowych oraz 1 181 szybów i szybików przy założeniu, że posiadają zweryfikowaną lokalizację, stratygrafię i pozostałe parametry.

Zweryfikowano także lokalizacje otworów i szybów zgromadzonych w bazach przed rozpoczęciem zadania, korygując położenie 7 294 obiektów o łączną odległość prawie 19 tys. km. Ponadto, w zadaniu zainicjowano w PIG-PIB indeksację skanów kart otworowych poprzez dowiązanie ich do otworów.

Zintegrowano także dane otworowe z pięciu baz danych: bazy otworowej CBDG, bazy obiektów hydrogeologicznych CBDH, podbazy otwory w bazie danych geologiczno-inżynierskich BDGI oraz bazy otwory z cyfrowego zestawienia w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB, jak również z bazy PITAKA udostępnionej przez geologów z PGNiG SA. Kolejną bazą służącą do integracji szybów było zestawienie wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, które zostało udostępnione na potrzeby realizacji tego zadania przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Integracja danych o otworach i szybach nie byłaby możliwa bez wykorzystania opracowanego na potrzeby zadania narzędzia WellMatch do identyfikacji tożsamych obiektów w różnych bazach danych. Jest to wtyczka do programu QGis umożliwiającą intuicyjną identyfikację otworów na mapie.

Uzupełniono również dane o zasięgach eksploatacji górniczej, pozyskane z dwóch wcześniej realizowanych zadań PSG. Projekt objął także zintegrowanie danych o 670 uskokach występujących w obszarze GZW poprzez ich digitalizację z map geologiczno-górniczych i profili otworów wiertniczych. 

Zgromadzone i zintegrowane dane umieszczono w dedykowanym GZW serwisie mapowym https://geologia.pgi.gov.pl/gzw/, który umożliwia zapoznanie się z wynikami zadania i bezpośredni dostęp do części z nich.

Źródło: PGI-PIB

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser