• gisplay.pl

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK, m.in. dla Warszawy

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla miast w województwach świętokrzyskim i mazowieckim, m.in. dla Warszawy.

Nowe dane dodano dla miast: Warszawa, Zwoleń, Szydłowiec oraz w województwie świętokrzyskim: Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów, Sandomierz, Staszów, Kazimierza Wielka. Opracowane je na zlecenie Głównego Geodety Kraju i są to:

  • Zdjęcia lotnicze i ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;
  • Chmura punktów o gęstości co najmniej 12 pkt/m2 (PL-EVRF2007-NH);
  • Numeryczny model terenu (NMT) o interwale siatki 1,0 m (PL-EVRF2007-NH);
  • Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) o interwale siatki 0,5 m (PL-EVRF2007-NH);
  • Obrazy intensywności o terenowym rozmiarze piksela 0,25 m.

Wszystkie powyższe dane można pobrać bezpłatnie za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” lub za pomocą usług pobierania WFS i WCS.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser