• gisplay.pl

Czy fajerwerki mają wpływ na zanieczyszczenie powietrza? GIOŚ pokazał dane z nocy sylwestrowej

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie danych z nocy sylwestrowej sporządził raport dotyczący szkodliwości sztucznych ogni dla jakości powietrza.

Czy fajerwerki mają wpływ na zanieczyszczenie powietrza? - Wykres GIOŚ

Fot. GIOŚ

Na podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza należących do sieci pomiarowej GIOŚ, stwierdzono znaczący wpływ fajerwerków na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 w noc sylwestrową 2023/2024.

Pył zawieszony PM10 w noc sylwestrową mierzono w Polsce na 180 automatycznych stanowiskach pomiarowych, a pył zawieszony PM2,5 na 98 automatycznych stanowiskach. Dla  wyników pomiarów z godzin od 21:00 dnia 31 grudnia 2023 r. do 4:00 dnia 1 stycznia 2024  roku obliczono średnie stężenia ze wszystkich stacji w Polsce. Średnie te zostały zaprezentowane jako czerwona linia na wykresie powyżej. Pozostałymi kolorami oznaczono stężenia na wybranych stacjach pomiarowych, wyróżniających się największym wpływem fajerwerków na jakość powietrza.

Wzrosty stężeń pyłu zawieszonego były widoczne na mapie prezentującej jednogodzinne wyniki pomiarów, udostępnianej na portalu Jakość Powietrza i w aplikacji mobilnej „Jakość Powietrza w Polsce” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Czy fajerwerki mają wpływ na zanieczyszczenie powietrza? - mapa GIOŚ

Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5 w oparciu o wyniki pomiarów wykonanych między godz. 23:00 a 00:00  31.12.2023 r. (z lewej) oraz między godz. 00:00 a 01:00  01.01.2024 r. (z prawej), fot. GIOŚ

GIOŚ przedstawił także ciekawą analizę wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM10 z dwunastu nocy sylwestrowych: od 2012 do 2023 roku, na podstawie której dla każdego roku odnotowano skokowy wzrost średniego poziomu stężeń 1-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich stacji pomiarowych. Jednocześnie stwierdzono znaczne różnice między poszczególnymi latami. Największy średni wzrost stężenia po północy odnotowano w noc sylwestrową na przełomie lat 2016/2017 (o 37 µg/m3) oraz w noc sylwestrową 2015/2016 (o 34 µg/m3), a  najmniejszy w noce sylwestrowe w czasie pandemii COVID-19, tj. 2020/2021 (o 13 µg/m3) i   2021/2022 (o 15 µg/m3). Sylwester 2023/2024 okazał się pod tym względem podobny do  przedpandemicznych Sylwestrów, np. z lat 2017/2018 czy 2018/2019, gdy stężenie pyłu po północy wzrastało średnio o 25-27 µg/m3.

Źródło: GIOŚ

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser