• gisplay.pl

Rozstrzygnięto przetarg na geodane dla Łodzi

Łódzki Ośrodek Geodezji wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie zdjęć lotniczych, NMT, NMPT, „prawdziwej” ortofotomapy, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego oraz modelu 3D miasta.

Przetarg wygrała firma MGGP Aero, która wykona zamówienia za kwotę 747 840 zł brutto. Drugą ofertę złożyła spółka OPEGIEKA z ceną 861 000 zł.

Kryterium wyboru była cena (60%), czas wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej (20%) czas realizacji całości przedmiotu zamówienia (20%). 

Zamówienie obejmuje wykonanie:

  • cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych o rozdzielczość 0,05 m,
  • numerycznego modelu terenu,
  • numerycznego modelu pokrycia terenu,
  • barwnej, cyfrowej „prawdziwej” (True Ortho) ortofotomapy RGB i CIR w układach PL2000.6 oraz PL1992,
  • cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych o rozdzielczość 0,05 m,
  • czterech fotoplanów ukośnych,
  • skaningu laserowego 25 pkt/m2,
  • modelu 3D miasta,
  • modelu potencjału solarnego dachów budynków

- dla obszaru 388.4 km2 oraz zasilenie pozyskanymi danymi, posiadanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji, aplikacji OBLIVIEW do publikacji powyższych danych.

Zamówienia ma być gotowe najpóźniej do 15 listopada 2024 r.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser