• gisplay.pl

Wtyczka C-GEO: Wizualizacja GML dla QGIS

Firma Softline Plus oferuje wtyczkę C-GEO "Wizualizacja GML dla QGIS" do importu, wizualizacji, edycji i przetwarzania oraz eksportu obiektów mapy zasadniczej z plików GML zawierających dane baz państwowego zasobu EGiB, GESUT oraz BDOT500.

Format GML (Geography Markup Language – język znaczników geograficznych) jest w Polsce od 1 stycznia 2023 r. standardem wymiany danych obiektowej mapy zasadniczej (rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych… - Dz.U.1429 z 21.08.2020 r., § 42. 1). Posługują się nim urzędy administracji rządowej i samorządowej, geodeci aktualizujący mapę zasadniczą, a także urbaniści, planiści, projektanci, pracownicy gmin i inne podmioty które dla swoich potrzeb zamawiają obiektową lub wektorową mapę zasadniczą lub wybrane zbiory danych (np. ewidencji gruntów i budynków, GESUT).

Ponieważ jest to format obligatoryjny, niezbędne są narzędzia informatyczne zapewniające dostęp do danych w formacie GML geodetom, jednostkom edukacyjnym i naukowym, projektantom, przedsiębiorstwom zarządzającym sieciami uzbrojenia terenu, zarządcom dróg, nieruchomości, infrastruktury, pracownikom administracji samorządowej i rządowej.

Aktualnie, dostęp do danych mapy zasadniczej w GML jest realizowany w specjalistycznych aplikacjach geodezyjnych (np. C-GEO lub C-GML autorstwa firmy Softline Plus Jerzy Biegalski). Alternatywą może być otwarte oprogramowanie GIS – QGIS, które jednak bez dodatkowych narzędzi nie umożliwia poprawnej wizualizacji kartograficznej obiektów mapy zasadniczej. Na szczęście w QGIS można wykorzystywać opracowywane dla niego aplikacje: wtyczki.

Mając na uwadze powyższe, firma Softline Plus Jerzy Biegalski od 2022 r. rozwija i oferuje wtyczkę C-GEO Wizualizacja GML dla QGIS do importu, wizualizacji, edycji i przetwarzania oraz eksportu obiektów mapy zasadniczej z plików GML zawierających dane baz państwowego zasobu: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i obiektów topograficznych (BDOT500).

 Wizualizacja danych EGiB, GESUT, BDOT500 zaimportowanych z GML do wtyczki

Rysunek 1. Wizualizacja danych EGiB, GESUT, BDOT500 zaimportowanych z GML do wtyczki

Wtyczka o nazwie C-GEO Wizualizacja GML umożliwia import plików GML wszystkich stosowanych w Polsce systemów do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zarówno w oparciu o przepisy z 2015 r. jak i 2021 r., także „hybrydowych” czyli z obiektami z obu modeli. C-GML importuje również pliki GML zawierające wyłącznie prezentacje graficzne, zamówione jako wektorowa mapa zasadnicza. Importowane mogą być pliki GML o dowolnej wielkości, np. 300 MB. Jeśli w GML nie zapisano informacji redakcyjnych (czyli położenia etykiet, opisów obiektów mapy zasadniczej), wtyczka wygeneruje je na podstawie przepisów aktualnego rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej z 2021 r. w standardowym położeniu. Nie zastąpi to oczywiście oryginalnej redakcji mapy, ale zapewni podstawową jej czytelność.

 Atrybuty wybranego obiektu sieci GESUT

Rysunek 2. Atrybuty wybranego obiektu sieci GESUT

Operator wybiera, czy będą importowane obiekty aktualne, archiwalne (umieszczane na odrębnych warstwach i przedstawiane w skali szarości) czy wyłącznie archiwalne. W czasie importu można także zdecydować o ograniczeniu jego zakresu do wybranych typów obiektów (np. wyłącznie przewody sieci gazowej i działki ewidencyjne).

 Możliwość wyboru obiektów do importu z pliku GML

Rysunek 3. Możliwość wyboru obiektów do importu z pliku GML

Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia kontroli składniowej (walidacji) pliku GML. W jej wyniku generowany jest raport zawierający informacje o ewentualnych niezgodnościach obiektów w GML z przepisami (błędach, brakujących wymaganych danych), który może być przedmiotem analizy w QGIS lub być zapisany do pliku CSV.

Z danych ewidencyjnych (z pliku GML bazy EGiB) można wygenerować raporty, np. informacje  z rejestru gruntów, zestawienie działek, władających, itp.

Wtyczka pokazuje istniejące relacje między obiektami baz GESUT, EGiB (np. obiekt GESUT - rzędna, budynek - obiekt związany z budynkiem, itp.).

Utworzoną po imporcie GML mapę można zapisać do formatu JPG/TIFF/PDF w jednej ze skal właściwych dla mapy zasadniczej (1:500, 1000, 2000, 5000) oraz wybranej rozdzielczości (np. 300 dpi), łącznie z georeferencją (dla formatu tif + tfw).

Mapa może być również wyeksportowana do formatu DXF z zachowaniem stylizacji linii, powierzchni, symboli punktowych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej.

Wtyczka w wersji PRO umożliwia zapis załadowanych danych do pliku projektu, który może być następnie otwarty na innym stanowisku z QGIS z dowolną wersją wtyczki (także w wersji bezpłatnej – demonstracyjnej).

 Okno zapisu projektu do udostępnienia oraz tworzenia serwisu WMS z projektu

Rysunek 4. Okno zapisu projektu do udostępnienia oraz tworzenia serwisu WMS z projektu

C-GEO Wizualizacja GML PRO ma także wbudowaną funkcję wysyłania map na serwer WMS, w celu udostępniania linków z wizualizacją mapy zasadniczej (ograniczenie jednocześnie aktywnych projektów wysłanych do WMS do 5 dla jednego użytkownika).

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zamówienia komercyjnej wersji wtyczki, zapraszamy do kontaktu: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 509 896 026, zamówienia przez formularz Softline.

Licencja na wtyczkę jest bezterminowa, uprawnia do instalacji i wykorzystywania na jednym stanowisku komputerowym, a także możliwa jest bezpłatna jej aktualizacja w okresie roku od daty zakupu.

Funkcjonalności wtyczki:

  1. C-GEO Wizualizacja GML PRO, licencja komercyjna:

import GML z danymi mapy zasadniczej, walidacja GML, eksport (DXF, geoTIFF, PDF, JPG), odczyt/zapis projektów dla wszystkich wersji wtyczki Wizualizacja GML, generowanie usługi WMS z projektu, raporty.

  1. C-GEO Wizualizacja GML, licencja komercyjna:

import GML z danymi mapy zasadniczej, walidacja GML, eksport (DXF, geoTIFF, PDF, JPG), usługa WMS z projektu, raporty, import projektów z wtyczki w wersji PRO.

  1. C-GEO Wizualizacja GML Demo, wtyczka bezpłatna, dostępna w repozytorium wtyczek QGIS:

import projektów z wtyczki w wersji komercyjnej PRO, walidacja plików GML, raporty, usługi WMS, eksport projektu z zachowaniem stylizacji mapy zasadniczej do DXF, geoTIFF, PDF, JPG.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser