• gisplay.pl

Sesja Geomatyki Górniczej na Szkole Eksploatacji Podziemnej

Pod koniec lutego 2024 w Krakowie odbyła się największa w Polsce konferencja górnicza – XXXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej. W jej ramach po raz szesnasty zorganizowano Sesję Geomatyki Górniczej, którą poświęcono szeroko pojętym aspektom informatycznego przetwarzania i pozyskiwania danych przestrzennych w górnictwie.

dr inż. Edyta Puniach podczas prezentacji (fot. WGGiIŚ AGH)

Sesja Geomatyki Górniczej była współorganizowana przez Komisję Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej z siedzibą w AGH w Krakowie i poprowadzona przez dr hab. inż. Artura Krawczyka, prof. AGH (Katedra OTG). W drugi dzień, trzecia i czwarta część sesji została poprowadzona przez dr inż. Mariana Poniewierę z Politechniki Śląskiej. W tym roku ta dwudniowa sesja miała dwóch sponsorów, firmę Vector Software Group dystrybutora oprogramowania BricsCAD firmy BricsSYS oraz firmę Leica Geosystems dystrybutora geodezyjnych systemów pomiarowych.

Obrady sesji rozpoczął Artur Krawczyk referatem dotyczącym redefinicji pojęcia Geomatyka Górnicza. Następnie Marian Poniewiera wygłosił referat na temat modelowania powierzchni pokładu i terenu. Warto podkreślić, że w sesji wygłosiło swoje referaty liczna grupa pracowników WGGiIŚ AGH, reprezentujący Katedrę KGIiB: dr inż. Edyta Puniach, dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała prof. AGH, dr inż. Paulina Lewińska, dr hab. inż. Karol Firek prof. AGH., Katedrę OTG dr hab. inż. Tomasz Lipecki prof. AGH, dr hab. inż. Tomasz Stoch prof. AGH, mgr inż. Magdalena Łucka, mgr inż. Kamil Saganiak oraz Katedrę F,TŚiIP prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska.          

W tym roku po raz pierwszy została zorganizowana sesja pod tytułem Transformacja cyfrowa i AI w przemyśle – Sztuczna inteligencja w poszukiwaniu i eksploatacji surowców. Sesję poprowadzili dr inż. Paulina Lewińska z AGH w Krakowie oraz dr hab. inż. Jan Blachowski z Politechniki Wrocławskiej. W tej sesji z ramienia WGGiIŚ AGH wystąpiła prof. Beata Hejmanowska oraz mgr Magdalena Łucka. 

Dzięki uprzejmości organizatorów nieodpłatnie w obradach Szkoły wzięła udział grupa studentów z Koła Naukowego KNGK “Geoinformatyka” oraz studentka studiująca na nowej specjalności studiów 2 stopnia “Miernictwo i Geozagrożenia”.  

W tym roku Honorowy patronat nad konferencją objęła Ministra Aktywów Państwowych. W trakcie trwania Szkoły organizatorzy już zasygnalizowali przyszłoroczną zmianę nazwy Szkoły na nową - Mineral Resources and Enegry Congress.

Źródło: WGGiIŚ AGHNasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser