• gisplay.pl

ARiMR zamawia ortofotomapę i dane przestrzenne na potrzebę aktualizacji LPIS

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła przetarg na modernizację i aktualizację baz danych Systemu LPIS – opracowanie cyfrowej ortofotomapy oraz danych przestrzennych [ORTO2024].

Zamówienie obejmuje wykonanie:

  1. barwnych zdjęć lotniczych wielkoformatową kamerą cyfrową w barwach rzeczywistych (RGB) i bliskiej podczerwieni (IR) z terenową wielkością piksela nie większą od 0,25m (GSD ≤ 0,25m) i opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy w barwach rzeczywistych (RGB) i barwach fałszywych (CIR) z terenową wielkością piksela 0,25m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 wraz z dokumentacją techniczną, dla obszaru o powierzchni ok. 558 tys. km2, przekazywanych do odbioru arkuszami w skali 1:5 000;
  2. kartometrycznych map anaglifowych ze zdjęć lotniczych wykonanych w latach 2024-2026, w układzie PL-1992, przekazywanych do odbioru arkuszami w skali 1: 5 000;
  3. danych wektorowych identyfikujących zmianę pokrycia terenu dla działek referencyjnych wskazanych przez ARiMR, położonych na obszarze opracowanego w latach 2024-2026;

Zamówienie podzielono na dwie części. Pierwsza obejmuje obszar o pow. 273 ty. km2, druga 285 tys. km2.

Termin składania ofert mija 28 marca 2024 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser