• gisplay.pl

Kto wykona ortofotomapę i skaning Białegostoku?

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ogłosiło wyniki przetargu na wykonanie ortofotomapy miasta.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta spółki MGGP Aero z Tarnowa z ceną brutto 172 200 zł. W przetargu startowała także firma GEOCLASS z Kołobrzegu, oferując cenę 197 383 zł.

Zamówienia obejmuje wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz opracowanie ortofotomapy i skaningu laserowego (o gęstości chmury punktów nie mniejszej niż 12 pkt/m) wraz numerycznym model terenu (NMT i NMPT). Zakres opracowania obejmuje obszar około 103 km2. Zdjęcia lotnicze o wielkości piksela terenowego ≤ 0,05 m, w zakresach spektralnych R, G, B, NIR, R, G powinny zostać wykonane najpóźniej do połowy maja 2024 r. 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser