• gisplay.pl

Dolnośląskie gminy zamawiają dane przestrzenne wraz z geoportalem

Dolnośląskie gminy ogłosiły przetarg na zakup ortofotomapy lotniczej wraz z opracowaniami towarzyszącymi w ramach realizacji projektu: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie produktów oraz świadczenie usług polegających na:

 • wykonaniu ortofotomapy klasycznej, pionowej o rozdzielczości 0,05m w kolorystyce RGB oraz CIR na bazie zdjęć pozyskanych w trakcie kolekcji 1 w całym zakresie obejmującym projekt, do pełnych ramek 1:1000 PUWG 2000s5,
 • wykonaniu ortofotomapy prawdziwej o rozdzielczości 0,05m w kolorystyce RGB i CIR na bazie zdjęć pionowych i ukośnych, pozyskanych w trakcie kolekcji 2 w zakresie obejmującym miasta Bolesławiec i Lwówek Śląski w ich granicach administracyjnych, powiększonych o bufor 100m,
 • wykonaniu ortofotomap ukośnych o rozdzielczości 0,05m, na bazie zdjęć ukośnych wykonanych w czterech głównych kierunkach (N,S,W,E), pozyskanych w trakcie kolekcji 2 w zakresie obejmującym miasta Bolesławiec i Lwówek Śląski w ich granicach administracyjnych, powiększonych o bufor 100m,
 • opracowaniu danych wysokościowych na bazie wykonanego w ramach kolekcji 2 lotniczego skaningu laserowego o wynikowej gęstości nie mniejszej niż 25 pkt/m2 do postaci produktów tj. sklasyfikowanej chmury punktów, Numerycznego Modelu Terenu oraz Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu; w zakresie obejmującym miasta Bolesławiec i Lwówek Śląski w ich granicach administracyjnych, powiększonych o bufor 100 m
 • opracowaniu modelu miasta 3D mesh na bazie zdjęć pionowych, ukośnych i skaningu laserowego, pozyskanych w trakcie kolekcji 2, w zakresie obejmującym miasta Bolesławiec i Lwówek Śląski w ich granicach administracyjnych, powiększonych o bufor 100 m,
 • opracowanie analizy potencjału solarnego dachów budynków z wykorzystaniem Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu wykonanego na podstawie danych pozyskanych w ramach kolekcji 2, w zakresie obejmującym miasta Bolesławiec i Lwówek Śląski,
 • wykonaniu mozaiki zobrazowań hiperspektralnych o wielkości piksela równej 0,5 m na bazie danych pozyskanych w ramach kolekcji 3 w zakresie obejmującym miasta Bolesławiec i Lwówek Śląski w ich granicach administracyjnych, powiększonych o bufor 100 m,
 • wykonaniu ortomozaiki termalnej o rozdzielczości nie gorszej niż 0,3 m na bazie danych pozyskanych w ramach kolekcji 3 w zakresie obejmującym miasta Bolesławiec i Lwówek Śląski w ich granicach administracyjnych, powiększonych o bufor 100 m,
 • opracowaniu Numerycznego Modelu Wysokości Roślinności (CHM) z wykorzystaniem danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w ramach kolekcji 3 w zakresie obejmującym miasta Bolesławiec i Lwówek Śląski w ich granicach administracyjnych, powiększonych o bufor 100 m,
 • opracowanie Mapy Drzew, w której skład wchodzą m.in. Mapa Koron Drzew, Mapa Gatunków Drzew oraz Mapa Kondycji Drzew z wykorzystaniem danych lotniczego skaningu laserowego i danych hiperspektralnych i termalnych pozyskanych w ramach kolekcji 3, w zakresie obejmującym miasta Bolesławiec i Lwówek Śląski w ich granicach administracyjnych,
 • opracowaniu Mapy Pni Drzew z wykorzystaniem ortofotomapy pozyskanej w kolekcji 1 oraz w procesie inwentaryzacji terenowej, dla wskazanych obszarów miast Bolesławiec i Lwówek Śląski w ich granicach administracyjnych,
 • opracowaniu Podstawowej Oceny Stanu Drzew w procesie inwentaryzacji terenowej dla wybranych drzew na terenach miast Bolesławiec i Lwówek Śląski w ich granicach administracyjnych,
 • opracowaniu Mapy błękitnej, zielonej i szarej Infrastruktury we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w miastach Bolesławiec, Lwówek Śląski i Zawidów o łącznej powierzchni nie przekraczającej łącznie dla wszystkich trzech miast 300 ha, z wykorzystaniem ortofotomapy pochodzącej z kolekcji 1 oraz danych pozyskanych z Mapy Zasadniczej,
 • instalacji i uruchomieniu ogólnodostępnego serwisu internetowego umożliwiającego m.in. publikację danych przestrzennych oraz wyników analiz powstałych w ramach niniejszego zamówienia, wraz z dostarczeniem licencji i opieką serwisową przez okres min. 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Zamawiającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, która działa w imieniu Partnerów jako Partner Wiodący. Partnerami projektu jest 10 gmin województwa dolnośląskiego: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Bolesławiec,  Gmina i Miasto Bogatynia, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina i Miasto Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Gmina Sulików, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Miejska Zawidów.

Termin składania dokumentów mija 26 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00.

Ogłoszenie

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser