• gisplay.pl

POLSA zamawia mapy miejskich wysp ciepła

Polska Agencja Kosmiczna ogłosiła przetarg na wykonanie monitoringu satelitarnego miejskich wysp ciepła dla ponad dwudziestu miast Polski oraz Metropolii GZM.

Miejska wyspa ciepła (MWC) to zjawisko klimatyczne polegające na występowaniu wyższej temperatury w mieście w porównaniu z terenami otaczającymi miasto. Do powstawania MWC rzyczynia się charakterystyczna dla miast struktura funkcjonalno-przestrzenna, czyli nagromadzenia powierzchni sztucznych, niewielkiego udziału terenów zieleni miejskiej oraz osłabionego przewietrzania.

Podstawową miarą miejskiej wyspy ciepła jest różnica minimalnej dobowej temperatury powietrza pomiędzy miastem i terenem pozamiejskim (UHI-index). W badaniu zjawiska miejskiej wyspy ciepła stosuje się naziemne pomiary temperatury powietrza, a także metody teledetekcyjne, w tym satelitarne i lotnicze obrazy termalne powierzchni miasta, które umożliwiają określenie temperatury powierzchni promieniującej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu satelitarnego miejskich wysp ciepła dla: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Białegostoku, Bielska-Białej, Bydgoszczy, Częstochowy, Elbląga, Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Koszalina, Legnicy, Lublina, Olsztyna, Opola, Płocka, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Szczecina, Tarnowa, Torunia, Wałbrzycha, Włocławka, Zielonej Góry.

Mapy miejskiej wyspy ciepła mają być opracowane na podstawie danych termalnych Landsat (TIRS) z 2024 roku, gotowych danych powierzchni nieprzepuszczalnych (High Resolution Layers Imperviousness), a także map wykonanych na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej, m.in. mapy pokrycia terenu w wyniku zautomatyzowanego procesu klasyfikacji wieloczasowych scen satelitarnych Sentinel2 z 2023 roku. Dane dodatkowe niezbędne do poprawnych analiz to: dane meteorologiczne ze stacji synoptycznych (m.in. dobowe wartości temperatury powietrza oraz prędkości wiatru) oraz dane o typach cyrkulacji Lityńskiego.

Szacunkowa wartość netto zamówienia to 566 461,75 zł.

Termin składania ofert mija 29 kwietnia 2024 o godz. 10:00

Ogłoszenie

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser