Wskaźnik wegetacji NDVI w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov..pl dodano nową warstwę prezentującą wartość znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji (NDVI - Normalized Difference Vegetation Index) dla obszaru Polski.

Wskaźnik wegetacji NDVI w Geoportalu

Wskaźnik NDVI stosowany w pomiarach teledetekcyjnych, pozwalający określić stan rozwojowy oraz kondycję roślinności. NDVI bazuje na kontraście między największym odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni a absorpcją w paśmie czerwonym.

Analizę opracowano na podstawie zobrazowań satelitarnych SENTINEL-2 w okresie sierpień-wrzesień 2020, czyli w tym samym, w którym przygotowano mozaikę RGB. Do kompozycji wykorzystano kanały B04 (RED) o długości fali 0.665 µm i B08 (NIR) o długości fali 0.842 µm. Linie mozaikowania są poprowadzone identycznie do tych w mozaice RGB.

Wartość wskaźnika przyjmuje wartości w zakresie <-1, 1>, przy czym im wyższa wartość wskaźnika, tym większa ilość biomasy, w szczególności:

  • Wartości ujemne wskaźnika reprezentują wody,
  • Niskie wartości wskaźnika (bliskie zeru) reprezentują odkryty grunt,
  • Wartości wskaźnika powyżej 0.5-reprezentują roślinność zdrową.

Wskaźnik wegetacji NDVI dostępny jest w usłudze przeglądania WMS w grupie warstw Dane specjalistyczne.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021
Dzień Geodety
22 marzec 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018