Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we wrocławskim geoportalu

Mapa udostępnia granice wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/1019/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 r.

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we wrocławskim geoportalu

Na mapie dzięki narzędziom "Sprawdź adres" i "Sprawdź działkę" można sprawdzić, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Proces ten gmina realizuje wspólnie z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na obszarze rewitalizacji – jednym słowem z interesariuszami rewitalizacji.

Widoczne na mapie granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji są tożsame z granicami wrocławskich osiedli: Kleczkowa, Nadodrza, Ołbina, Placu Grunwaldzkiego, Przedmieścia Oławskiego, Przedmieścia Świdnickiego, Księża i Brochowa.

Więcej informacj na stronie SIP Wrocławia

Nasze patronaty

Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021
Dzień Geodety
22 marzec 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018