Mapy i granice historyczne województwa śląskiego w aplikacji ORSiP

Aplikacja Mapy i granice historyczne województwa śląskiego prezentuje mapy archiwalne z zespołu 554 Zbioru kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach od 1883 roku, obejmujące swym zasięgiem teren województwa śląskiego.

Mapy zostały poddane obróbce cyfrowej i przygotowywane do aplikacji przez Zespół Infrastruktury Informacji Przestrzennej WODGiK Katowice. Są to:

 • Niemiecka mapa topograficzna z roku 1883, ukł. Sucha Góra skala 1:10000. Tytuł oryginalny: Specialkarte der Oberschlesischen Bergeviere unter Angabe der Lage der verliehenen Bergwerke;
 • Niemiecka mapa topograficzna w skali 1:10000 (układ Sucha Góra) z roku 1901, obejmująca obszar od Sosnowca do Zabrza i od okolic Tarnowskich Gór do okolic Mikołowa. Tyuł oryginalny: Topographie zur Flözkarte vom nordlichen Teil des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens;
 • Niemiecka mapa topograficzna w skali 1:10000 (układ Sucha Góra) z okresu 1901- 1913, obejmująca obszar od Knurowa do Jaworzna i od okolic Łazisk Górnych do okolic Tarnowskich Gór. Tytuł oryginalny: Flözkarte vom nordlichen Teil des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens;
 • Mapa topograficzna specjalna Zagłębia Dąbrowskiego w skali 1:10000 (układ Sucha Góra) z okresu 1914-1918;
 • Mapa topograficzna w skali 1:100 000 (układ Borowa Góra) Wojskowego Instytutu Geograficznego z okresu 1924-1939;
 • Mapa topograficzna Terenu Przemysłowego Zagłębia Dąbrowskiego w skali 1:10000 (układ Sucha Góra) opracowana na podstawie pomiarów wykonanych w latach 1925–1926;
 • Niemiecka mapa topograficzna w skali 1:10000 (układ Sucha Góra) z okresu 1930- 1935 Tytuł oryginalny: Topographie zur Flözkarte des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens;
 • Mapa topograficzna GUGiK w skali 1:5000 i 1:10000 (układ Borowa Góra) wydana w latach 1960–1966. Mapa przedstawia sytuację topograficzną z lat 1958-61;

Prezentowane są także granice historyczne na przestrzeni lat:

 • 1922-1938;
 • 1938-1939;
 • 1945-1950;
 • 195-1975;
 • 1975-1988;
 • 1999-2001;
 • 2002-2016.

Link do aplikacji

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018