Obserwacje przyrodnicze na mapie z aplikacją AMUnatcoll

Lubisz obserwować przyrodę? A może prowadzisz badania przyrodnicze w terenie? Skorzystaj z aplikacji AMUnatcoll, która pozwala na samodzielne opisywanie i oznaczanie na mapie miejsc, gdzie rosną konkretne rośliny albo mieszkają zwierzęta.

Obserwacje przyrodnicze na mapie z aplikacją AMUnatcoll

Aplikacja powstał w ramach projektu AMU Nature Collections realizowanego przez Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Apka, która jest już dostępna w Google Play, wraz z portalem AMUnatcoll tworzy system AMUnatcoll IT. Misją całego projektu jest rozwój i promocja wiedzy przyrodniczej poprzez gromadzenie i udostępnianie danych o różnorodności biologicznej oraz dostarczanie narzędzi do jej analizy jak najszerszej grupie odbiorców. Skierowana jest do wszystkich, którzy dokumentują florę, faunę, mykobiotę i siedliska przyrodnicze w celach naukowych, edukacyjnych i zawodowych. Może być więc przydatna dla naukowców, nauczycieli, studentów i uczniów, pracowników ochrony przyrody czy urzędników i służb związanych z zarządzaniem środowiskiem, ale także dla amatorów przyrody.

Korzystanie z aplikacji jest proste i intuicyjne. Obserwacje przyrodnicze można dokumentować w formie opisów tekstowych w standardowych formularzach, zdjęć i nagrań głosowych. Przygotowano też specjalny formularz do opisu próbek zoologicznych zbieranych w terenie (np. próby glebowe, ściółka, gniazda ptaków, martwe drewno). Stanowiskom przypisuje się lokalizacje, które mogą być cały czas wyświetlanie na mapie podkładowej tak, aby użytkownik miał stały wgląd w ich rozmieszczenie podczas pracy w terenie. Dodatkowo, w celu jeszcze większej kontroli pracy terenowej, w aplikacji udostępniono funkcję zapamiętywania śladów wędrówki.

Zebrane dane można przesłać do bazy utworzonej na portalu AMUnatcoll, gdzie następnie można je opracować wykorzystując szeroki zestaw narzędzi analitycznych udostępnionych w systemie. Jeśli dane te spełniają warunki określone przez administratora systemu AMUnatcoll, to za zgodą autora obserwacji mogą być włączone do ogólnej bazy danych i udostępnione w sposób całkowicie otwarty wszystkim zainteresowanym odbiorcom.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018