Inspektorzy PIORIN szkoleni są z nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

Blisko 100 pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN) został przeszkolonych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Inspektorzy PIORIN szkoleni są z nowoczesnych technologii teledetekcyjnych (fot. PIORIN/Facebook)

Spotkanie zostało zorganizowane w dniach 23-25 sierpnia w Zamku Gniew, a działania dotyczyły bezpośrednio prac realizowanych w fazie przygotowań do wdrożenia w Projekcie FITOEXPORT. Jest to kluczowy etap realizacji projektu, w ramach którego wdrażane są nowe metody i innowacyjne narządzania oparte na teledetekcji, fotogrametrii oraz Systemach Informacji Przestrzennej w pracy inspektorów terenowych PIORIN. Szkolenie prowadzili badacze z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Łącznie zaplanowano serię 6 szkoleń, warsztatów i pilotaży, które będą zrealizowane do końca roku 2021. W ramach dalszych prac zakłada się przeszkolenie łącznie 300 pracowników Państwowej Inspekcji, w zakresach:

  • Wykorzystanie teledetekcji w służbie zdrowia roślin,
  • Wykorzystanie nowych, bezpłatnych i ogólnodostępnych źródeł danych,
  • Tworzenie ortofotomap oraz numerycznych modeli terenu,
  • Analizy teledetekcyjne danych - liczenie wskaźników wegetacji roślin,
  • Wykorzystanie sensorów multispektralnych,
  • Analizy zdjęć satelitarnych (SENTINEL z Programu Copernicus),
  • Wykorzystanie nowej Aplikacji Mobilnej FITOEXPORT.

Projekt FITOEXPORT jest finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG. Zakończenie projektu jest przewidziane na koniec roku 2021 r. Wartość projektu po stronie Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, to 3,1 mln złotych.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018