Naturalne bogactwa Polski. Nowa aplikacja pomoże w nauce

Zadaniem aplikacji "Naturalne bogactwa Polski" jest wspieranie nauki geografii na poziomie szkół ponadpodstawowych. Dzięki niej zdobędziesz wiedzę w zakresie rozlokowania surowców na terenie Polski czy ich wpływu na gospodarkę.

Naturalne bogactwa Polski - nowa aplikacja pomoże w nauce

Fundacja im. Anny Pasek wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Geoinformatyków GeoIT działającym na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, zachęcają do korzystania z wspólnej autorskiej darmowej aplikacji internetowej, która pomoże pozyskać, poukładać i rozwinąć wiedzę na temat bogactw naturalnych występujących w Polsce.

Aplikacja „Naturalne bogactwa Polski” oparta jest na technologiach web-GIS, które pozwolają na przyjemną i efektywną naukę z dynamiczną mapą cyfrową. Interfejs aplikacji został tak zaprojektowany, by nauka była wygodna zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Na każdym etapie nauki można zweryfikować swoją wiedzę, wypełniając przygotowane w aplikacji testy. Wykorzystane w aplikacji dane przestrzenne pochodzą z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Aplikacja „Naturalne bogactwa Polski” powstała w ramach programu „Minigranty im. Anny Pasek dla Kół Naukowych Edycja I”, który dedykowany jest młodym i ambitnym zespołom z różnorodnych Kół Naukowych, które w swych badaniach i działaniach, twórczo wykorzystują narzędzia i techniki geoinformacji oraz które chcą rozwijać edukację w tym obszarze. Organizatorem i sponsorem programu Minigranty im. Anny Pasek, jest Fundacja im. Anny Pasek, działająca w partnerstwie z firmą ESRI Polska.

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018