Nowa odsłona Portalu Geostatystycznego GUS

Dostępny jest już nowy Portal Geostatystyczny Głównego Urzędu Statystycznego. Oferuje one nowe usługi i narzędzia z zakresu statystyki publicznej.

Nowa odsłona Portalu Geostatystycznego GUS

Nowy Portal Geostatystyczny powstał w ramach projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS)”, którego głównym celem było poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej. Usługi powstałe w ramach projektu PDS prezentują posiadane przez statystykę publiczną dane oraz wyniki analiz geostatystycznych, krytyczne dla funkcjonowania państwa, samorządów i społeczności lokalnych. Dane te mogą być prezentowane w dogodnej formie graficznej (głównie mapowej) przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych. Dodatkowym celem jest utworzenie rozwiązań wspomagających prezentację wyników bieżących badań statystycznych.

Istotą projektu PDS była rozbudowa istniejącego Portalu Geostatystycznego o nowe funkcjonalności, które pozwolą w szczególności na lepsze zaspokajanie potrzeb użytkowników (obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej) jak również na poprawę funkcjonowania służby statystyki publicznej.

W ramach projektu PDS poszerzone i unowocześnione zostały funkcjonalności wcześniej udostępnionych usług w zakresie m.in. przygotowywania analiz statystycznych w dowolnym podziale przestrzeni, np. zdefiniowanym w aplikacji przez użytkownika, pobranym z zewnętrznych usług przestrzennych, w „dynamicznej” siatce podziału przestrzeni, a także możliwości łączenia danych statystycznych oraz własnych danych użytkownika, geokodowania obiektów użytkownika wykorzystywanych do analiz geostatystycznych.

Wytworzone zostały również nowe usługi umożliwiające zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne, wykonywanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego oraz wspomagające tzw. wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne.

Usługi te pozwalają użytkownikom na przeprowadzane zaawansowanych statystycznych analiz przestrzennych na danych zebranych w badaniach statystyki publicznej. Dodatkowo użytkownik ma możliwość łączenia danych własnych z danymi statystycznymi i na ich podstawie może tworzyć unikalne analizy.

Nowe e-usługi publiczne w Portalu Geostatystycznym to:

  • Usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
  • Usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach;
  • Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal;
  • Usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego;
  • Usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal;
  • Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi;

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018