Geoportal.gov.pl: Wizualizacje kartograficzne BDOT10k 1:25 000 już dla całego kraju

W krajowym Geoportalu udostępniono do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 – dla obszaru województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i lubuskiego.

Tym samym, wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 są już dostępne dla obszaru całego kraju, w sumie jest to 4421 arkuszy.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego nas arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018