Global Plastic Watch, czyli plastikowe śmieci widziane z kosmosu

Global Plastic Watch (GPW) to internetowa platforma, która na podstawie zdjęć satelitarnych oraz przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji identyfikuje składowisk odpadów z tworzyw sztucznych.

Plastikowe śmiecie widziane z kosmosu

Zanieczyszczenie plastikiem jest jednym z największych zagrożeń dla naszej planety. Fundacja Minderoo, która stworzyła platformę GPW, podaje że z 6,3 miliarda ton plastiku wyprodukowanego od czasu jego wynalezienia w latach 30-tych ubiegłego wieku, tylko 9 procent zostało kiedykolwiek poddanych recyklingowi. A według prognoz Fundacji, ilość plastiku, który dostanie się do środowiska potroi się w ciągu najbliższych 20 lat.

Ważnym krokiem w rozwiązaniu tego problemu jest monitoring odpadów. Pomóc ma w tym właśnie platforma Global Plastic Watch - nowatorskie narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji i zarządzanie odpadami z tworzyw sztucznych, które zostało opracowane w celu powstrzymania przedostania się plastikowych śmieci do mórz i oceanów.

Jak możemy przeczytać na stronie projektu, GPW wykrywa lokalizacje składowisk odpadów z tworzyw sztucznych o wymiarach zaledwie 5 na 5 metrów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pierwszej w historii niezawodnej metodologii do wykrywania i monitorowania zanieczyszczeniu lądu tworzywami sztucznymi w czasie zbliżonym do rzeczywistego. GPW wykorzystuje bezpłatne i publicznie dostępne zdjęcia satelitarne Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie uczenia maszynowego. Metodologia jest wdrażana przez światowej klasy multidyscyplinarny zespół naukowców zajmujących się danymi, analityków obrazów teledetekcyjnych, inżynierów oprogramowania i ekspertów akademickich w dziedzinie gospodarki odpadami.

Dane prezentowane są na interaktywnej mapie. Obecnie obejmują ponad 20 państw, głównie z Azji. Klikając na wybrany kraj, pokaże się mapa z lokalizacjami wysypisk. Z kolei wybierając jedno z nich, zobaczymy zdjęcia satelitarne, a także (jeśli jest dostępny) możemy obejrzeć widok wysypiska na panoramach Street View. Wyświetlimy także raport dotyczący kraju, który podaje m.in. liczbę zlokalizowanych składowisk odpadów, powierzchnię gruntów przeznaczoną na wysypiska oraz produkcję odpadów na mieszkańca.

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018