Rowerem wzdłuż Żelaznej Kurtyny

W ubiegłym tygodniu w Gdańsku odbyło się spotkanie inaugurujące działalność konsorcjum projektowego międzynarodowej trasy rowerowej "Żelaznej Kurtyny". Trasa ma przybliżyć turystom historię oraz prób indywidualnego i społecznego przezwyciężania barier, wiążących się z funkcjonowaniem Żelaznej Kurtyny.

Spotaknie odbyło się w środę, 26 stycznia  w Sali Herbowej budynku Rady Miasta Gdańska. Uczestniczyli w nim m.in. Maciej Lisicki - wiceprezydent Gdańska, Adam Bodor - wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów, przedstawiciele samorządów lokalnych Pomorza, a także zagraniczni partnerzy projektu z Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji i Finlandii.

Celem spotkania było ustalenie systemu komunikowania się i raportowania o wynikach realizacji projektu. Projekt trasy rowerowej Żelaznej Kurtyny, którego inicjatorem jest Michael Cramer, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest rozwinięciem idei trasy rowerowej przebiegającej śladem dawnego muru berlińskiego.

W sumie trasa liczyć będzie ok. 6500 km, z czego ponad 800 km przez teren Polski.

Planowany przebieg trasy:

Północna część ICT (Iron Curtain Trail - tak brzmi oficjalny skrót nazwy trasy) ma przebiegać wzdłuż linii dzielącej Europę do 1990 roku. Szlak Żelaznej Kurtyny rozpocznie się w miejscu, gdzie Rosja graniczy z Norwegią (nad Oceanem Arktycznym). Następnie poprowadzi przez tundrę wzdłuż granicy Rosji z Finlandią i koło Petersburga. Dalej będzie się ciągnąć wybrzeżem Morza Bałtyckiego przez Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę do Niemiec. Państwo niemieckie podzieli wzdłuż dawnej granicy między RFN i NRD. Dalej szlak zostanie skierowany na południe, pobiegnie wzdłuż granicy Austrii z Czechami, Słowacją i Węgrami, potem granicą dawnej Jugosławii z Węgrami, Rumunią i Bułgarią. Końcowy odcinek trasy prowadzić będzie wzdłuż granicy Bułgarii z Grecją i Turcją i skończy się na wybrzeżu Morza Czarnego.

Zgodnie z obecnymi założeniami większa część szlaku powinna być zakończona w 2020 roku.

Liderem konsorcjum projektowego w naszym kraju będzie Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PSWE) - jedno z trzech polskich organizacji wchodzących w skład Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).


Więcej na oficjalnej stronie projektu: Iron Curtain Trail

Źródło: Trójmiasto.pl

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser