Wybrano najlepsze prace magisterskie z kartografii i geoinformacji

W piątek (27 maja), odbył się we Wrocławiu III ogólnopolski konkurs prac magisterskich z zakresu kartografii i geoinformacji dla studentów wyższych uczelni.

W tym roku konkurs zorganizowany został przez Zakład Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr oraz Przewodniczącej Zarządu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wzięło w nim udział 11 tegorocznych magistrantów z pięciu ośrodków akademickich: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. W konkursie prezentować można było obecnie realizowane prace magisterskie, przewidziane do ukończenia jeszcze w tym roku akademickim, była to więc swoista próba generalna dla autorów prac.

Konkurs otworzyli wspólnie Dyrektor Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr prof. dr hab. Piotr Migoń wraz z Przewodniczącą  Zarządu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego dr hab. Wiesławą Żyszkowską.

Następnie pięcioosobowa komisja składająca się z reprezentantów różnych środowisk kształcących kartografów i specjalistów od geoinformacji szczegółowo obejrzała przygotowane na konkurs postery prezentujące główne założenia oraz wyniki konkursowych prac magisterskich. Każdy z uczestników konkursu w kilku zdaniach opowiedział o swojej pracy, szczególnie podkreślając możliwości jej wykorzystania w praktyce.

Sesję posterową urozmaiciły dwie prezentacje prac multimedialnych - portalu internetowego o Karkonoszach, przygotowanego w ramach pracy magisterskiej "Zastosowanie teledetekcji i technik GIS w turystyce na przykładzie trójwymiarowej prezentacji Karkonoszy" przygotowanej przez Artura Górskiego w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UW oraz "Atlasu interaktywnego kampanii wrześniowej" wykonanego przez Sławomira Bieniasa w Zakładzie Kartografii UWr. Duże zainteresowanie wzbudziła również Marta Stawikowska z Zakładu Kartografii UWr (na fot. po prawej), która w ramach pracy magisterskiej "Fizyczne modele Ziemi" wykonała model Kotłów Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach.

Po burzliwych naradach jury ogłosiło werdykt:

  • III miejsce zdobyli ex aequo Michał Blachowski (UMK Toruń) za pracę Koncepcja systemu informacji geograficznej gminy Łubianka" oraz Anna Fiedukowicz (Politechnika Warszawska) za pracę "Wielkoskalowe modelowanie kartograficzne informacji geograficznej w referencyjnych i tematycznych bazach danych przestrzennych";
  • II miejsce zajął Łukasz Wielebski (UAM Poznań) z pracą "Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej sieci drogowej dla działań ratowniczych (na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rokietnica przy wykorzystaniu aplikacji ArcGIS z rozszerzeniem Network Analyst);
  • I miejsce przyznano Annie Horodeńskiej (Politechnika Warszawska) za pracę "Mapa terenu głównego Politechniki Warszawskiej dla osób niewidomych i słabowidzących" opracowaną pod kierownictwem dr inż. Andrzeja Głażewskiego. Zgodnie z tradycją konkursu oznacza to, że przyszłoroczna edycja odbędzie się w Warszawie.

Zwyciężczyni konkursu, Anna Horodeńska (PW) prezentuje swoją pracę "Mapa terenu głównego Politechniki Warszawskiej dla osób  niewidomych i słabowidzących".

Ponadto Anna Fiedukowicz oraz Sławomir Bienias otrzymali  wyróżnienia Stowarzyszenia  Kartografów Polskich, które wręczyła Przewodnicząca dr Joanna Bac-Bronowicz. Dodatkowo autorom prac związanych z kartografią internetową przyznała specjalne zaproszenie do udziału w konkursie na Internetową Mapę Roku 2011, którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas VI  Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego we wrześniu w Polanicy-Zdrój.

Jury, organizatorzy oraz uczestnicy III ogólnopolskiego konkursu na pracę magisterską z zakresu kartografii i geoinformacji.

Olga Białobrzeska

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser