200 lat kartografii leśnej - wystawa w IBL

W Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym otwarto wystawę "200 lat kartografii leśnej", na której zebrano 110 map i kilkanaście narzędzi służących do ich sporządzania. Najstarsze eksponaty datowane są na początek XIX w.

Najstarsze prezentowane na wystawie mapy to odręczne, pięknie kaligrafowane rysunki, które nie zawsze precyzyjnie odzwierciedlają położenie prezentowanych obiektów. Dzisiaj mają już tylko wartość historyczną, co nie znaczy, że nie są interesujące. Przyciągają uwagę ze względu na ręczny sposób ich wykonania, archaizmy użyte w podpisach, a także na informacje zamieszczone w legendzie i w opisach. Te ostatnie można uważać za pierwsze dokumenty urządzeniowe.

Wystawa pokazuje także ewoluowanie technik sporządzania map leśnych, ich wykorzystanie w gospodarce leśnej, a także przemiany własnościowe lasów.

Prócz map można obejrzeć także narzędzia i przyrządy jeszcze nie tak dawno używane do sporządzania map leśnych, jak np. planimetr, pantograf czy dingraf. Na wystawie prezentowane są także mapy sporządzane współczesnymi metodami.

Prezentowane na wystawie mapy pochodzą ze zbiorów: Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, BULiGL, DGLP, Instytutu Geodezji i Kartografii. Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Wydziału Leśnego SGGW, a także zbiorów własnych nadleśnictw.

Wystawa, której współorganizatorami są IBL i DGLP będzie także eksponowana w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie oraz w siedzibie RDLP w Gdańsku.

Źródło: LP

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser