• Szymon Rabiej

Mapy pomocne w walce z ubóstwem

Isaac Matisya w slumsach MathareOkazuje się, że kartowania obszarów biedy może pomocne w walce z ubóstwem. Dzięki mapom można przede wszystkim stwierdzić jak ludzie żyję, a przez to jakiej pomocy potrzebują. Przykład z Mathare w Nairobii.

Ruch mapowania slumsów zapoczątkowany został w Indiach pod koniec lat dziewięćdziesiątych, po czym przeniósł się do Afryki. W Indiach poprzez wykreślenie map, zaznaczenie na dokumencie formalnym zjawiska o charakterze nieformalnym, uświadomiono władzom skalę problemu.

Ostatnim dużym projektem tego typu jest mapowanie slumsów Mathare w Nairobii, które zamieszkuje około 200 tys. ludzi. Kartowanie odbywa się tam za pomocą GPS, a prowadzi je grupa o nazwie Spatial Collective. Praca jest często dosyć niebezpieczna, gdyż mieszkańcy slumsów wyczuwając obecność obcych często reagują agresywnie. Na wielkich obszarach bez nazw ulic i adresów zaznaczane są takie obiekty jak nieformalne szkoły, kościoły, sklepy, miejsca opieki, nielegalne wysypiska śmieci i studzienki. Kartografowie Spatial Collective wszystkie wyniki swojej pracy przedstawiają władzom. Dzięki temu na jednej z ulic udało się już wybudować oświetlenie.

Tworzone mapy stanowią swego rodzaju "rejestr publiczny", który mieszkańcom slumsów pomaga w negocjacjach z administracją i na odwrót. W Mathare było tak na przykład gdy zdecydowano się do slumsów podciągnąć wodociąg. Zabudowa była tak gęsta, że nie można było wejść ze sprzętem budowlanym. Przy pomocy mapy wytłumaczono więc mieszkańcom, że trzeba zburzyć domy (jako swego rodzaju obraz często jest ona jedyną formą przekazu informacji dla analfabetycznej ludności). Mieszkańcy oczywiście nie chcieli się zgodzić, ale kiedy wytłumaczono im że wodociąg będzie przechodził pod ziemią, a oni będą mogli swoje domy odbudować, zgodzili się.

Poprzez zaznaczenia na mapach obszarów biedy kartografowie chcą przybliżyć ich rzeczywistość ludziom, którzy w slumsach najpewniej nigdy nie postawią nogi. Poprzez kolportaż do innych państw, mapy mogą podnieść świadomość ich obywateli. Jak mówią członkowie grupy Spatial Collective, mapy mogą być także dowodem sądowym w sprawach o eksmisję.

Źródło: www.npr.org

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser