• gisplay.pl

GUS wydał kolejną edycję rocznika statystycznego województw

Na stronie GUS dostępny jest już ".Rocznik Statystyczny Województw 2020". To szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym.

Przestępstwa stwierdzone w 2019 roku (fot. GUS)

Przestępstwa stwierdzone w 2019 roku (fot. GUS)

Dane prezentowane w przekrojach terytorialnych zostały dobrane pod kątem przydatności do porównań i analiz regionalnego zróżnicowania zjawisk. Wybrane kategorie ekonomiczne przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wartości w kraju i w Unii Europejskiej.

Bieżąca edycja została opracowana w nowej formie. Tablice statystyczne uzupełniono mapami i wykresami, które wzbogaciły zawartość merytoryczną Rocznika. Ponadto zastosowanie graficznej formy prezentacji danych statystycznych pozwala na łatwiejsze zrozumienie informacji statystycznych i przedstawionych za ich pomocą relacji przestrzennych zjawisk.

W stosunku do poprzedniej edycji wprowadzono zmianę w układzie tematycznym Rocznika, został wyodrębniony nowy dział „Leśnictwo i łowiectwo”. Bieżące wydanie wzbogacono także o statystyki dotyczące wyborów prezydenckich.

Rocznik Statystyczny Województw 2020 [PDF]

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018