• gisplay.pl

GUS wydał kolejną edycję rocznika statystycznego województw

Na stronie GUS dostępny jest już ".Rocznik Statystyczny Województw 2020". To szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym.

Przestępstwa stwierdzone w 2019 roku (fot. GUS)

Przestępstwa stwierdzone w 2019 roku (fot. GUS)

Dane prezentowane w przekrojach terytorialnych zostały dobrane pod kątem przydatności do porównań i analiz regionalnego zróżnicowania zjawisk. Wybrane kategorie ekonomiczne przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wartości w kraju i w Unii Europejskiej.

Bieżąca edycja została opracowana w nowej formie. Tablice statystyczne uzupełniono mapami i wykresami, które wzbogaciły zawartość merytoryczną Rocznika. Ponadto zastosowanie graficznej formy prezentacji danych statystycznych pozwala na łatwiejsze zrozumienie informacji statystycznych i przedstawionych za ich pomocą relacji przestrzennych zjawisk.

W stosunku do poprzedniej edycji wprowadzono zmianę w układzie tematycznym Rocznika, został wyodrębniony nowy dział „Leśnictwo i łowiectwo”. Bieżące wydanie wzbogacono także o statystyki dotyczące wyborów prezydenckich.

Rocznik Statystyczny Województw 2020 [PDF]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser