• gisplay.pl

Nowe wydanie Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał zaktualizowaną wersję „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących.

Nowe wydanie Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących

Mapy w wersji do druku i termouwypuklania w technologii papieru puchnącego (fot. GUGiK)

Atlas został opracowany i wydany w postaci drukowanej i w formie plików cyfrowych. Składa się z 34 map skompletowanych w II tomach. Treść map atlasu obejmuje trzy grupy tematyczne: środowisko geograficzne Polski (11 plansz), zagadnienia społeczno-ekonomiczne (19 plansz), Polska w szerszym kontekście geograficznym i politycznym (4 plansze).

Pliki cyfrowe są dostępne do pobrania bezpłatnie zarówno w postaci wektorowej (pliki formatu CDR), jak i w postaci rastrowej (pliki formatu PDF, TIF oraz JPG) ze strony geoportal.gov.pl w sekcji „Dane do pobrania” warstwa „Opracowania tyflograficzne”.

Cyfrowa wersja atlasu została przygotowana w dwóch wersjach, dla dwóch technologii druku i tłoczenia reliefowego: papieru puchnącego oraz termoformowania. Pliki, przygotowane w wersji do druku w technologii papieru puchnącego, można wykorzystać do samodzielnego druku i uwypuklenia na urządzeniach zwanych termouwypuklarkami. Drukowana wersja atlasu została opracowana tylko w technologii termoformowania, czyli tłoczenia w plastiku. Technologia termoformowania pozwala na wykonywanie map tyflologicznych oraz tyflografik zarówno w wersji dla niewidomych (warstwa reliefowa) jak i w wersji słabowidzących (warstwa wielobarwna).

Wersja drukowana atlasu jest udostępniania odpłatnie – na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Szczegółowe informacje dotyczące Atlasu są dostępne na stronie internetowej GUGiK.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018