• gisplay.pl

Polsko-ukraińska współpraca w zakresie wymiany danych GNSS

GUGiK zawarł porozumienie z Państwową Służbą Geodezji, Kartografii i Katastru Ukrainy w sprawie wymiany danych z permanentnych stacji referencyjnych GNSS.

W ramach porozumienia GUGiK otrzymał dostęp do obserwacji satelitarnych z pięciu ukraińskich stacji referencyjnych (fot. GUGiK)

Porozumienie dotyczy wzajemnej wymiany satelitarnych danych obserwacyjnych z przygranicznych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz ukraińskiego systemu UA-EUPOS/ZAKPOS.

W ramach porozumienia GUGiK otrzymał dostęp do obserwacji satelitarnych z pięciu ukraińskich stacji referencyjnych zlokalizowanych w strefie przygranicznej:

  • SMBR (Sambor),
  • USTY (Uściług),
  • SOKL (Sokal),
  • MELN (Melnik),
  • VOLO (Wołosianka).

Pozyskanie obserwacji satelitarnych z ukraińskich stacji referencyjnych przyczyni się do zwiększenia stabilności oraz jakości usług czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS, dla użytkowników pracujących w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy państwowej.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser