• gisplay.pl

Polsko-ukraińska współpraca w zakresie wymiany danych GNSS

GUGiK zawarł porozumienie z Państwową Służbą Geodezji, Kartografii i Katastru Ukrainy w sprawie wymiany danych z permanentnych stacji referencyjnych GNSS.

W ramach porozumienia GUGiK otrzymał dostęp do obserwacji satelitarnych z pięciu ukraińskich stacji referencyjnych (fot. GUGiK)

Porozumienie dotyczy wzajemnej wymiany satelitarnych danych obserwacyjnych z przygranicznych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz ukraińskiego systemu UA-EUPOS/ZAKPOS.

W ramach porozumienia GUGiK otrzymał dostęp do obserwacji satelitarnych z pięciu ukraińskich stacji referencyjnych zlokalizowanych w strefie przygranicznej:

  • SMBR (Sambor),
  • USTY (Uściług),
  • SOKL (Sokal),
  • MELN (Melnik),
  • VOLO (Wołosianka).

Pozyskanie obserwacji satelitarnych z ukraińskich stacji referencyjnych przyczyni się do zwiększenia stabilności oraz jakości usług czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS, dla użytkowników pracujących w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy państwowej.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018