Na Słowacji GPS zamiast winiet

Od 1 stycznia 2010 r. Słowacja wprowadza nowy elektroniczny system poboru opłat drogowych, obliczanych za pomocą GPS. Z systemu będą zobowiązani korzystać kierowcy ciężarówek oraz samochodów przewożących ponad 9 osób.


Zamiast naklejanych do tej pory tzw. winiet, kierowcy będą musieli umieszczać w samochodach specjalne urządzenia GPS - tak zwane jednostki pokładowe (OBU - on-board unit), zapewniającą rejestrację liczby kilometrów przejechanych po płatnych odcinkach, a następnie obliczenie ceny opłaty drogowej.

System elektronicznego poboru opłat będzie obejmować wyznaczone odcinki autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg I klasy. Opłata za korzystanie z tych dróg będzie obliczana za pomocą zaawansowanej satelitarnej technologii poboru opłat GPS-GSM. Istota działania systemu polega na tym, że za pomocą jednostek pokładowych (OBU) umieszczonych w samochodach, monitoruje on położenie pojazdów i automatycznie oblicza liczbę kilometrów przejechanych po drogach objętych elektronicznym poborem opłat. Jednostka pokładowa jest nieprzenośna (mocowana do samochodu). Kierowca jest obowiązany sprawdzić prawidłowość jej ustawień i sprawność przed rozpoczęciem jazdy po wyznaczonych odcinkach dróg, w czasie jazdy i po jej zakończeniu. Właścicielom pojazdów poruszających się po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg I klasy nieposiadających jednostki pokładowej grozi grzywna nawet do wysokości 16.000 EUR.

Nowe opłaty będą obowiązywały:

  • pojazdy mechaniczne o ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony
  • pociągi drogowe o ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony, przeznaczone do transportu towarów
  • pojazdy mechaniczne, umożliwiające przewóz ponad dziewięciu osób łącznie z kierowcą


Osobisty kontakt z klientami zapewnia sieć ponad 100 punktów obsługi klienta na całym obszarze Słowacji, którą tworzą Punkty Kontaktowe i Punkty Dystrybucji. Punkty Kontaktowe oferują możliwość rejestracji w systemie w trybie opłat przedpłaconych (pre-paid) oraz w trybie opłat końcowych (post-paid). Znajdują się one w ośmiu miastach wojewódzkich (krajských mestách) na Słowacji. Punkty Dystrybucji oferują możliwość rejestracji tylko w trybie opłat przedpłaconych (pre-paid). Do końca 2009 r. na wybranych stacjach benzynowych sieci Slovnaft, OMV i Agip, oznaczonych logo "Mýto" oraz na przejściach granicznych powstanie ponad 90 punktów dystrybucji. W obu typach punktów obsługi klienta klienci mogą również otrzymać jednostki pokładowe (OBU).


W przypadku samochodów ciężarowych, przekraczających granicę polsko-słowacką, wynajęcie jednostki pokładowej będzie możliwe w Granicznych Punktach Dystrybucji (tyłko w trybie opłat przedpłaconych - pre-paid) w Vyšnym Komárniku (przejście graniczne Barwinek), Trstenej (przejście graniczne Chyżne) i Skalitem (przejście graniczne Zwardoń). W celu dokonania rejestracji w systemie w trybie opłat przedpłaconych (pre-paid) wymagane będą następujące dokumenty: paszport lub dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument określający klasę emisji pojazdu (jeśli nie podano jej w dowodzie rejestracyjnym).


źródło: Ambasada Republiki Słowackiej, emyto.sk


Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser