Porozumienie GUGiK z Centrum Badań Kosmicznych PAN

W ubiegłym tygodniu (07.01.2010 r.) zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju i Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Głównym celem porozumienia jest wykorzystanie obserwacji z wybranych stacji systemu ASG-EUPOS do badania i porównania sygnałów z satelitów EGNOS i GALILEO.


Porozumienie obowiązywać będzie do 31.12.2011 r. z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Porozumienie zostało podpisane przez Panią Jolantę Orlińską i Pana Prof. dr hab. inż. Marka Banaszkiewicza - Dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN. Podpisanie Porozumienia było okazją do określenia potencjalnych obszarów współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii i Centrum Badań Kosmicznych PAN, a także do zaprezentowania przez pracowników Centrum Badań Kosmicznych PAN osiągnięć w dziedzinie geodezji. Pani Prezes Orlińska miała również możliwość obejrzenia ośrodka odbioru i opracowania sygnałów z systemów GPS, EGNOS i GALILEO funkcjonującego w CBK PAN.

źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser